Bemutatkozás

Nemzetközi Bizottság

A PhD képzés területén figyelemmel kíséri a képzési rendszer nemzetközi kapcsolatokra vonatkozóországos és intézményi követelményrendszerét, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti a nemzetközi
kapcsolatok építését, a nemzetközi szervezetekben való részvételét, a DI nemzetközi
elismertségének növelését,a külföldi PhD hallgatók toborzását, magyar hallgatók
külföldre jutásátés más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését
Elnök
Dr. Rosivall László egyetemi tanár  Kórélettani Intézet  (tel.: 459-1500 / 56148)
Tagok
Dr. Monos Emil professzor emeritus Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Csala Miklós egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Dr. Szabó Attila egyetemi adjunktus I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Ügyirat Dokumentum (pdf)

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)