Bemutatkozás

Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság

A VMB feladata és hatásköre
A VMB célja és feladata az EDT működésének segítése, mely az alábbi tevékenységekben nyilvánul meg.

a) Doktori Iskolák javaslata alapján a hallgatók és témavezetők tudományszaki besorolásának véleményezése;
b) a fokozatszerzéssel kapcsolatos tudományos teljesítmény értékelése;
c) a szigorlati és védési bizottság összetételének véleményezése/kijelölése (javaslat alapján);
d) minőségellenőrzés az Egyetemi DI minden tevékenységére kiterjedően;
e) a PhD oklevelek honosítására vonatkozó kérelmek tekintetében döntés-előkészítés;
f) a DI-k új képzési programjavaslatainak véleményezése;
g) állásfoglalás arról, hogy a benyújtott értekezés tematikája megfelel-e a képzésért felelős Doktori Iskola/program akkreditációjának.

Elnök
  Dr. Rigó János  (tel.: 459-1500 / 54216)
Képviselők Tudományági Doktori Iskolák
Dr. Ivanics Tamás Elméleti orvostudományok
Dr. Müller Veronika Klinikai orvostudományok
Dr. Antal István Gyógyszertudományok
Dr. Hegedűs Katalin Mentális egészségtudományok
Dr. Csillag András Szentágothai János Idegtudományi
Dr. Csala Miklós Molekuláris orvostudományok
Dr. Kulka Janina Patológiai tudományok
 Dr. Szanyi Szilárd  Doktorandusz Önkormányzat
Ügyirat Dokumentum (pdf)

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)