Bemutatkozás

A Doktori Tanács és elnöke

A Tanács megbízott elnöke
Dr. Timár József
ElnökII. sz. Patológiai Intézet
E-mail: jtimar@korb2.sote.hu
Telefon:+36 1 215-6921Önéletrajz »
A Tanács tagjai
Dr. Benyó Zoltán
az Oktatási és Kreditbizottság elnökeKlinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani IntézetEmail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.huTelefon:+36 1- 459-1500/60300
Önéletrajz »
Bagdy György
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
Telefon/fax: +36 1 266-3452
Önéletrajz »
Dr. Rigó János
a Véleményező és Minőségellenörző Bizottság elnökeI. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Telefon: +36 1 266-0473 / 54216 mellék
Önéletrajz »
Dr. Szabó Bence Tamás
a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke

 

Kari képviselők
Dr. Losonczy György (ÁOK) Dr. Magyar Kálmán (GYTK)
Dr. Domján Gyula (ETK) Dr. Varga Gábor (FOK)
 

Dr.  Pethesné Dávid Beáta  (EKK)

 

 

Tudományági Doktori Iskolák vezetői
01. Elméleti orvostudományok
Dr. Rosivall László
02. Klinikai orvostudományok
Dr. Tulassay Tivadar
03. Gyógyszertudományok
Dr. Noszál Béla
04. Mentális egészségtudományok
Dr. Bitter István
06. Szentágothai János Idegtudományok
Dr. Bereczki Dániel
07. Molekuláris orvostudományok
Dr. Mandl József
08. Patológiai Tudományok
Dr. Kovalszky Ilona
 

Az Egyetemi Doktori tanács külső tagjai:

Dr. Sótonyi Péter Tamás

Dr. Szolgay Péter

 

Leköszönt Doktori Iskola vezetők:

 

Dr. Kopper László

Dr. Monos Emil

Dr. Rácz Károly

Dr. Réthelyi Miklós

Dr. Szél Ágoston

Dr. Szőke Éva

Dr. Tulassay Zsolt

 

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)