Bemutatkozás

Doktori Iskola Hivatala

Hivatalvezető:

Tölgyesi-Lovász Krisztina
Telefon:
+36 1 459-1500/55373
+36 20 666 3432
E-mail: tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu 

Munkatársaink:

Tanulmányi ügyintéző:

Kovácsné Ollé Tímea
Telefon:

+36 1 459-1500/55242

+36 20 6632676
E-mail:  olle.timea@phd.semmelweis-univ.hu

Kalmár Zsuzsanna
Telefon
:
+36 1 459-1500/55286
+36 20 666-3525

E-mail: kalmar.zsuzsa@phd.semmelweis-univ.hu

Marosfalvi Anita
Telefon:
+36 1 459-1500/55162
+36 20 666 3738
E-mail: marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu

 

Gazdasági ügyintéző:
Biró Aliz

Telefon:
+36 1 459-1500/55387

+36 20 6632675
E-mail: biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu

Neptun ügyintéző:
Tutor László

Telefon:
+36 1 459-1500/55321

E-mail: tutor.laszlo@phd.semmelweis-univ.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:  zárva
Kedd: 08 30-12 00
Szerda: 13 00-16 00
Csütörtök: 08 30-12 00
Péntek: 08 30-12 00

A Doktori Iskola Hivatala alapvető feladata a doktori képzéstámogatása, a doktori képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok koordinálása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása:

  • az írásos dokumentumokat a hivatalos iratokra vonatkozó szabályok szerint kezeli, döntésre előkészíti és megőrzi;
  • az EDT-hoz érkező jelentkezések , kérelmeket és egyéb iratokat a Titkárság nyilvántartásba veszi és gondoskodik arról, hogy a válaszok/döntések határidőre megszülessenek;
  • vezeti a nyilvántartásokat (egyetemi doktorandusz nyilvántartás/anyakönyv, egyetemi doktori nyilvántartás), igazolásokat ad ki;
  • előkészíti az EDT üléseit, részt vesz a döntés-előkészítőmunkában;
  • kapcsolatot tart a társ- és főhivatalokkal, hatóságokkal, a Doktorandusz Önkormányzattal;
  • gondoskodik az EDT határozatainak közzétételéről;gondoskodik az értekezések beköttetéséről;
  • értesíti a doktori fokozat odaítéléséről a rendeletben meghatározott szervezetet;
  • intézi az EDI és a DI-k pénzügyeit;
  • felelős az EDI Honlapjának információiért, a honlapon működtetett, az értekezéseket nyilvánosságra hozó adatbázisokért.

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)