Bemutatkozás

Történetünk

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola története

A felsőoktatásról szóló 1993,évi LXXX.törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos fokozatra való felkészítést és a doktori (PhD) fokozat odaítélését.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája a Semmelweis Egyetem jogelődjeinek doktori iskoláiból (SOTE: 28 program, TF:1 program) alakult meg 2001-ben.

2014. szeptember  1-től a Testnevelési Egyetem megalakulásával a Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemhez került,  így jelenleg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált 7 Tudományági Doktori Iskolában (TDI) végzi munkáját.

 • Elméleti orvostudományok Doktori Iskola
 • Klinikai orvostudományok  Doktori iskola
 • Gyógyszertudományok  Doktori iskola
 • Mentális egészségtudományok Doktori Iskola
 • Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola
 • Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola
 • Patológiai tudományok Doktori Iskola

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola az alábbi tudományágakban jogosult tudományos (PhD) fokozat kiadására:

 • elméleti orvostudományok
 • klinikai orvostudományok
 • gyógyszerészeti tudományok
 • biológiai tudományok
 • szociológia
 • egészségtudományok

A 7 tudományági doktori iskolában a tudományos programok száma 47, ezen programok vezetői felelősek a képzés tartalmi elemeiért.

A képzésben résztvevő doktoranduszok az egyes programokon belül a  témavezetők által meghirdetett akkreditált témákra jelentkeznek és végzik a  kutatómunkájukat.

Az elmúlt 16 tanév során a doktori hallgatók létszáma fokozatosan nőtt (2016/17 tanév 2. félévében 430 aktív doktorandusz hallgató vesz  részt képzésben).

A fokozatot szerzettek száma is örvendetesen gyarapodó tendenciát mutat. 2016 novemberéig   közel 1900  doktori oklevél  átadására került sor az ünnepélyes doktori avatások felemelő pillanataiban.

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)