Doktori Iskolák

Publikációs követelmények tudományszakokként

 

Doktori (PhD) fokozatszerzési követelmények tudományszakonként

Az állami ösztöndíjas és költségtérítéses képzésben részt vett hallgatók számára az impakt faktor összeg (SIF) minimuma:

Tudományszakok (SIF)   Tudományszakok (SIF)
Klinikai tudományszakok
(kivéve az alábbiakat)
2,0   Elméleti tudományszakok
(kivéve az alábbiakat)
3,5
Andrológia 1,5   Farmakognózia 2,0
Dermatológia 1,5   Gyógyszeranalízis 2,0
Gerontológia 1,5   Gyógyszertechnológia 2,0
Oxyológia 1,5   Igazságügyi orvostan 2,0
Parazitológia 1,5   Klinikai farmakológia 2,0
Radiológia 1,5   Megelőző orvostan, népegészségügy 2,0
Reumatológia 1,5   Szerves szintetikus- és gyógyszerkémia 2,0
Sportorvostan 1,5   Gyógyszerügyi szervezés 1,0
Szemészet 1,5      
Egészségtudományok 1,5      
Addiktológia 1,0      
Fogászat 1,0      
Klinikai pszichológia 1,0      
Orr-fül-gégészet 1,0      
Orthopédia 1,0      
Orvosi informatika 1,0      
Rehabilitáció 1,0      
Trópusi medicina 1,0      

Az IF-ral nem rendelkező külföldi és hazai elfogadható folyóiratok jegyzékét a 27. melléklet tartalmazza.

 

Publikációs feltételek a társadalomtudományi tudományszakokon

Az alábbi publikációs pontok és definíciók alkalmazandók a társadalomtudományok területén (pszichológiai tudományok és sporttudományok), valamint az egészségtudományok meghatározott (társadalomtudományi vonatkozású) témáiban.

 Új tudományos eredményt tartalmazó folyóirat cikk, lektorált folyóiratban.
A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban.
A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, lektorált folyóiratban.
A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált könyv).

A publikációk pontértékei:

Publikáció típusa Pontérték
SCI-ben, SSCI-ben, illetve a 28. mellékletben szereplő szakfolyóiratban Első szerző: 5 pont
Társszerző: 4 pont
Lektorált nemzetközi folyóiratban, könyvben Első szerző: 3 pont
Társszerző: 2 pont
Lektorált hazai, ill. más nemzeti szaklapban, könyvben Első szerző: 2 pont
Társszerző: 1 pont
Önálló könyv Első szerző: 6 pont
Társszerző: 4 pont

Kapcsolódó letöltések

Dokumentum neve Letöltés
A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező
nemzetközi és hazai folyóiratok
Letöltés (doc)
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)