Doktori Iskolák

PhD védések a Szentágothai János Doktori Iskolában: 2009-2014

 

2011/2012

 

 

 

Hallgató neve

Disszertáció címe

Témavezető

Program

Dr. Adorján István

A β-disztroglikán és az akvaporin-4 kifejeződése az ependimában és a szubventrikuláris zónában

Kálmán Mihály

1

Barsy Boglárka

Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken

Haller József

2

Csercsa Richárd

A lassú hullámú aktivitás mélységi analízise emberben

Ulbert István

3

Dr. Döme Péter

 

Rihmer Zoltán

6

Dr. Gunda Bence Barna

Az agyi kisérbetegség MRI alapú jellemzése különös tekintettel a CADASIL-ra, mint genetikai modellre

Bereczki Dániel

5

Hádinger Nóra

Az idegi sokféleség kialakulását szabályozó folyamatok vizsgálata klonális eredetű őssejt populációk in vitro differenciációja során

Madarász Emília

1

Dr. Heinzlmann Andrea

Ovarialis szteroidok szerepe a hypophysis trop hormonok szabályozásában

Köves Katalin

2

Károly Róbert

Kinetikai modellezés alkalmazása a gyógyszerkutatásban

Mike Árpád

3

Dr. Kulcsár Zsolt Mihály

Az agyalapi aneurysmák életciklusa a hemodinamika tükrében

Szikora István

4

Dr. Lenkey Nóra

Nátriumcsatorna gátlók összehasonlító vizsgálata elektrofiziológiai- és cheminformatikai módszerrel

Mike Árpád

3

Ludányi Anikó

Az endokannabinoid rendszer molekuláris neurobiológiai jellemzése posztmortem és epilepsziás emberi hippokampuszban

Katona István

1

Dr. Makkos Zoltán

Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében

Faludi Gábor

6

Dr. Mándi Miklós

A cyclophilin-D és az NAADP szerepének vizsgálata a Ca2+ -mediált folyamatokban

Ádám Veronika

3

Dr. Oláh Márk

Új hypothalamo-hypophysealis mechanizmusok szerepe a hypophysis hormonűrítésének szabályozásában

Nagy M. György

1

Dr. Szabó Flóra

A prolactin szekreció és tejhozam szabályozásában résztvevő agyi struktúrák neuroanatómiája és funkciója

Köves Katain

2

Szabó Gergely

Hippokampális periszomatikus gátlósejtek kolinerg modulációja és részvétele a karbakol-indukált gyors hálózati oszcillációkban

Hájos Norbert

3

Dr. Valálik István

CT-vezérelt sztereotaxiás törzsdúci termolézió és mély agyi stimuláció a Parkinson-kóros betegek kezelésében

Kamondi Anita

5

Dr. Zádori Anita

A környezet hatása embrionális neuroektodermális őssejtek fejlődésére: implantációs vizsgálatok egy idegi őssejtvonallal

Madarász Emília

1

Zemankovics Rita

A hippokampusz CA1 régiójában megfigyelhető ritmikus aktivitásmintázatok celluláris alapjai

Hájos Norbert

3

 

2012/2013

 

 

 

Hallgató neve

Disszertáció címe

Témavezető

Program

Aliczki Manó

Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a környezeti ingerekre adott válaszreakciók szabályozásában

Haller József

2

Dr. Bagó Attila György

A tuberoinfundibularis peptid 39 és receptorának leírása kísérleti állatok és ember központi idegrendszerében

Dobolyi Árpád

1

Cservenák Melinda

A tuberoinfundibuláris peptid 39 és a kettes típusú parathormon receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában

Dobolyi Árpád

1

Karlócai Mária Rita

CB1 kannabinoid receptor eloszlásának változása temporális lebeny eredetű epilepsziában

Maglóczky Zsófia

1

Kaszás Attila

Dendritikus jelösszegződés a hippocampalis interneuronokon

Vizi E. Szilveszter

3

Kitka Tamás

A szelektív REm megvonás és a tstressz hatásai az ezt követő alvás rebound architektúrájára és egyes hypothalamicus neuropeptidekre

Bagdy György

4

Dr. Komáry Zsófia

A kálcium hatása az izolált mitokondriumok reaktív oxigénszármazék képzésére

Ádám Veronika

3

Papp Orsolya

A parvalbumin-pozitív periszomatikus gátlósejtek serkentő szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata a hippokampuszban

Hájos Norbert

3

Dr. Szabó Léna

Gyermekkori pszichogén nem epilepsziás rohamok szemiológiai elemzése és klasszifikálása video-EEG monitorizálási adatok alapján

Fogarasi András

4

Tóth Kinga

Neuronhálózati reorganizáció vizsgálata humán temporális lebeny eredetű epilepsziában szenvedő betegek műtétileg eltávolított hippocampusában

Maglóczky Zsófia

1

Tresóné Takács Virág

Hippocampalis principális sejtek és interneuronok szinaptikus kapcsolatrendszerének kvantitatív elemzése

Gulyás Attila

1

 

2013/2014

     

Hallgató neve

Disszertáció címe

Témavezető

Program

dr. Cserép Csaba

Molekuláris jelátviteli útvonalak a fejlődő idegsejthálózatok GABAerg és glutamáterg szinapszisaiban.

 

Nyíri Gábor

1

Cservenák Melinda

A tuberoinfundibuláris peptid 39 és a kettes típusú parathormon receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában.

Dobolyi Árpád

1

Csölle Cecília

P2 receptorok részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a neurotranszmitter felszabadulástól a teljes genom microarray analízisig.

Sperlágh Beáta

3

Dobolyiné Renner Éva

A hypothalamus dorsomedialis magjának szerepe a táplálékfelvétel központi szabályozásában

Palkovits Miklós

1

Domokos Ágnes Judit

A vazopresszin szabályozó szerepe akut és krónikus stressz folyamatok során. Tanulmányok Brattleboro patkánytörzsön.

Zelena Dóra

2

Gáti Georgina

Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében

Alpár Alán

1

Lendvai Dávid

Az extracelluláris mátrix morfológiai analízise az ember központi idegrendszerében

Alpár Alán

1

Papp Orsolya

Excitatory synaptic imputs onto parvalbumin-positive perisomatic region-targeting interneurons in the hippocampus.

Hájos Norbert

3

dr. Cserépné dr. Szabadits Eszter

NMDA receptor függő nitrogén-monoxid jelátvitel a hippokampusz GABA-erg szinapszisaiban

Nyíri Gábor

1

Orsolits Barbara

Retinoidok szerepe az idegi őssejtek differenciációjának szabályozásában.

Környei Zsuzsanna

1

Szabó Léna

Gyermekkori pszichogén nem epilepsziás rohamok
szemiológiai elemzése és klasszifikálása Video-EEG monitorizálási adatok
alapján

Fogarasi András

4

Aliczki Manó

Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a környezeti ingerekre adott válaszreakciók szabályozásában.

Haller József

2

Dr. Rovó Zita

Serkentés és gátlás a talamuszban

Acsády László

1

Inczédy-Farkas Gabriella

Cognitive and psychiatric aspects of mitochondrial encephalomyopathies /Mitochondriális encephalomyopathiák pszichiátriai és neuropszichológiai vonatkozásai.

Molnár Mária Judit

4

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)