Dokumentumtár

Dokumentumtár

http://phd.semmelweis.hu/wp-content/uploads/2016/07/Doktori-Szabályzat-módosítása_2016végleges.doc

SZABÁLYZATOK

1. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola belső szabályzatai

Szabályzat címe Év Letöltés
Doktori Szabályzat  (2016. szeptember 1. előtt tanulmányaikat megkezdők) 2018/06 Letöltés (pdf)
A 2016. szeptember 1. napját követően megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai XIA 2018/06 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017  09.tanulmányaikat 2016. szeptember előtt megkezdett hallgatók részére XI. 2017/09 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017 09. tanulmányaikat 2016. szeptember 1 . után megkezdett hallgatók részére XIA 2017/09 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017  05.tanulmányaikat 2016. szeptember előtt megkezdett hallgatók részére XI. 2017/05 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017 05. tanulmányaikat 2016. szeptember 1 . után megkezdett hallgatók részére XIA 2017/05 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017  05.tanulmányaikat 2016. szeptember előtt megkezdett hallgatók részére XI. 2017/01 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2017 05. tanulmányaikat 2016. szeptember 1 . után megkezdett hallgatók részére XIA 2017/01 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2016/9  (2016. szeptember 1. előtt tanulmányaikat megkezdők) 2016/09 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2016/9 (2016. szeptember 1. után tanulmányaikat megkezdők) 2016/09 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat 2016/07 Letöltés (doc)
Doktori Szabályzat 2015/11 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat módosítása 2015 Letöltés (doc)
Doktori Szabályzat 2014 Letöltés (doc)
Minőségbiztosítási terv 2014 Letöltés (doc)
Habilitációs Szabályzat 2013 2013 Letöltés (pdf)

2. Egyéb jogszabályok, rendeletek, törvények, állásfoglalások

Szabályzat címe Dátum Letöltés
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2011 Letöltés (doc)
Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) Letöltés (doc)
Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások
rendjéről és a habilitációról
387/2012.(XII 19.) Letöltés (doc)
Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról 50/2008. (III. 14.) Letöltés (doc)
Kormányrendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Letöltés (doc)
Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV. 5.) Letöltés (doc)
MAB 2013/6/III.1. sz. határozata. Doktori Iskolák létesítése, működése – bírálati szempontok  2013 Letöltés (doc)

Archívum

ARCHÍV SZABÁLYZATOK

1. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola belső szabályzatai

Szabályzat címe Év Letöltés
Doktori Szabályzat 2013 Letöltés (doc)
Beköszöntő az új Doktori Szabályzathoz 2013 Letöltés (doc)
A hatályos Doktori Szabályzat 2010. évi módosításai 2010 Letöltés (doc)
A hatályos Doktori Szabályzat 2011. évi módosításai 2011 Letöltés (doc)
Doktori Szabályzat 2009 2009 Letöltés (doc)
Korábbi Doktori Szabályzat 2008 2008 Letöltés (doc)
Doktori Szabályzat 2002 2002 Letöltés (pdf)
Doktori Szabályzat bevezetője 2002 2002 Letöltés (pdf)
Működési Rend 2002 2002 Letöltés (html)

2. Archívum – Egyéb jogszabályok, rendeletek, törvények, állásfoglalások

Szabályzat címe Dátum Letöltés
Nftv. doktori képzésre vonatkozó 53.§ 2013 Letöltés (doc)
Kormány rendelet doktori iskola létesítésének eljárási
rendjérőlés a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről
33/2007. (III. 7.) Letöltés (doc)
Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
79/2006. (IV.5.) Letöltés (doc)
Törvény a felsőoktatásról (CXXXIX.) 2005 Letöltés (pdf)
Kormányrendelet az egyes tudományterületekhez tartozó
tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról
169/2000. (IX. 29.) Letöltés (doc)
A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételei Letöltés (doc)
MAB-határozat: Doktori iskolák létesítésének
és működésének akkreditációs követelményei
2008/8/II/2. sz. Megnyitás
A magyar doktori iskolák helyzete és jövője (Róna-Tas András
akadémikus, a MAB Doktori Bizottságának elnöke)
2003 Letöltés (pdf)
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)