Dokumentumtár

2016. szeptember 1-után tanulmányaikat megkezdők részére

 

Ügyintézési segédletek hallgatóknak, doktorjelölteknek és oktatóknak

Sorsz. Űrlap címe
Célszemély Letöltés
01

A doktori képzés és fokozatszerzés folyamatábrája

Letöltés (pdf)
02 Jelentkezési lap Doktori Iskolába Letöltés (doc)
02a Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzők részére Letöltés (doc)
03a Megállapodás a doktorandusz/doktorjelölt, a témavezető és a munkahely együttműködéséről

(nem önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)

Letöltés (doc)

 

03/b

Megállapodás magyar nyelvű önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz a témavezető/munkahely együttműködésével

Letöltés (doc)
04

Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére [önköltséges (költségtérítéses) hallgatók részére]

Letöltés (doc)
05

.Doktori képzés szüneteltetése iránti kérelem (csak a doktori képzési szakaszban és tanulmányi félévekre kérhető)

Letöltés (doc)
06 Beiratkozási lap Letöltés (doc)
06 b Beiratkozási lap egyéni fokozatszerzők részére Letöltés (doc)
07 Jelentkezési lap komplex vizsgára Letöltés (doc)
08 Javaslat a komplex vizsga tárgyakra és a komplex vizsga szakmai bizottságának tagjaira. Letöltés (doc)
09 Doktori (Ph.D.) házi védés jegyzőkönyve Letöltés (doc)
10

Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjaira

Letöltés (doc)
11 Az értekezés formai követelményei Letöltés (doc)
12 Könyvtári adatlap Letöltés (doc)
13

Doktori (PhD)komplex vizsga jegyzőkönyve

Letöltés (doc)
14

A doktori értekezés védésének menete

Letöltés (doc)
15

Doktori (PhD) értekezés védésének jegyzőkönyve

Letöltés (doc)
16

A doktori fogadalom szövege

Letöltés (doc)
17

Javaslat doktori képzési program indítására

Letöltés (doc)
18

Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására

Letöltés (doc)
19

A Doktori Iskolák finanszírozása

 

Letöltés (doc)
20

A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés eljárási díjai, a közreműködők tiszteletdíjai

Letöltés (doc)
21

A Semmelweis Egyetemen akkreditált Doktori Iskolák (és a kiadható doktori fokozatok megnevezése)

Letöltés (doc)
22

Doktori (PhD) fokozatszerzési követelmények tudományszakonként

Letöltés (doc)
23

Publikációs feltételek a társadalomtudományi tudományszakokon

Letöltés (doc)
24  

A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező nemzetközi és hazai folyóiratok

Letöltés (doc)
25  

PhD felvételi lap

Letöltés (doc)
25a

Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére

Letöltés (doc)
26  

Honosítási kérelem

Letöltés (doc)
27  

PÁLYÁZAT tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására

PhD hallgatók számára

 

Letöltés (doc)
28  

Költségvetés-tervezet Doktori Iskola kurzustámogatás kéréséhez

Letöltés (doc)
29  

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolái működésének feltételét biztosító mesterképzések megnevezése

Letöltés (doc)
30  

Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről

Letöltés (doc)
31

Kurzusbejelentő űrlap

Letöltés (xls)

 

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)