FELVÉTELI

FELVÉTELI

Ki jelentkezhet a képzésre?

 • akik egyetemi diplomával (MSc) rendelkeznek
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat

Hogyan történik a jelentkezés?

A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal  a Doktori Iskola Hivatalában lehet jelentkezni.

A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és a honlapról lehet letölteni http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere Jelentkezési lap, PhD Felvételi lap) és géppel kell kitölteni.
Egy felvételi eljárás során csak egy doktori iskolába lehet jelentkezni, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével. Ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a doktori iskola vezetője lesz a hallgató témavezetője. A második félévre csak a doktori iskola által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.
Idegen nyelvű képzésre a jelentkezés folyamatos, és nem kötött központilag meghirdetett felvételi vizsgához.
Hogyan zajlik a felvételi?

A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDI által központilag meghirdetett felvételi vizsgán történő eredményes szereplés útján lehetséges.
Ösztöndíjas hallgatók számára évente egy alkalommal (június folyamán) kerül sor a felvételi vizsgára.
Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, költségtérítéssel is felvehet doktoranduszokat, akiknek a jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el. Költségtérítéses képzésre további egy alkalommal (keresztfélévben) is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a felvételi beszélgetés, a felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi meg tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek az általános felvételi eljárás során követett gyakorlattal).
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt.

 1. A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező:
  korábbi eredményei, valamint
 2. a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).

 • A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll:
 1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye(legfeljebb  8 pont)
 2. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  14 pont )
 3. az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény)(legfeljebb 6 pont )
 • A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:
 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Hány embert vesznek fel?

Arról, hogy az adott doktori iskola hány ösztöndíjas helyet pályáztathat meg, az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
Mit tehetek, ha nem vettek fel?

A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
A korábbi években szerzett felvételi pontszámokkal három éven belül újabb felvételi vizsga nélkül is lehet jelentkezni.
Ha egy ösztöndíjas helyre felvett hallgató még az első beiratkozás előtt megváltoztatja szándékát és helyét nem foglalja el, az így felszabaduló helyet a DI felvételi rangsorának soron következő jelentkezőjének kell felajánlani – feltéve, hogy elérte a minimálisan megkövetelt pontszámot.

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)