FELVÉTELI

FELVÉTELI

Felvételi képzésre és egyéni fokozatszerzésre

Felvételi doktori képzésre

Ki jelentkezhet a képzésre?

 • akik egyetemi diplomával (MSc) rendelkeznek
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat

Hogyan történik a jelentkezés?

A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal  a Doktori Iskola Hivatalában lehet jelentkezni.

A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és a honlapról lehet letölteni http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere Jelentkezési lap, PhD Felvételi lap) és géppel kell kitölteni.
Egy felvételi eljárás során csak egy doktori iskolába lehet jelentkezni, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével. Ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a doktori iskola vezetője lesz a hallgató témavezetője. A második félévre csak a doktori iskola által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.
Idegen nyelvű képzésre a jelentkezés folyamatos, és nem kötött központilag meghirdetett felvételi vizsgához.
Hogyan zajlik a felvételi?

A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDI által központilag meghirdetett felvételi vizsgán történő eredményes szereplés útján lehetséges.
Ösztöndíjas hallgatók számára évente egy alkalommal (június folyamán) kerül sor a felvételi vizsgára.
Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, költségtérítéssel is felvehet doktoranduszokat, akiknek a jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el. Költségtérítéses képzésre további egy alkalommal (keresztfélévben) is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a felvételi beszélgetés, a felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi meg tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek az általános felvételi eljárás során követett gyakorlattal).
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt.

 1. A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező:
  korábbi eredményei, valamint
 2. a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).

 • A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll:
 1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye(legfeljebb  8 pont)
 2. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  14 pont )
 3. az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény)(legfeljebb 6 pont )
 • A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:
 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Hány embert vesznek fel?

Arról, hogy az adott doktori iskola hány ösztöndíjas helyet pályáztathat meg, az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
Mit tehetek, ha nem vettek fel?

A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
A korábbi években szerzett felvételi pontszámokkal három éven belül újabb felvételi vizsga nélkül is lehet jelentkezni.
Ha egy ösztöndíjas helyre felvett hallgató még az első beiratkozás előtt megváltoztatja szándékát és helyét nem foglalja el, az így felszabaduló helyet a DI felvételi rangsorának soron következő jelentkezőjének kell felajánlani – feltéve, hogy elérte a minimálisan megkövetelt pontszámot

Gyakran Ismételt Kérdések a szervezett képzés jelentkezéséhez:

Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre elküldeni?

Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.

Mikor kell leadni a Megállapodást?

Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.

Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?

Ha elérte a felvételin a minimum pontot,de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.

Mennyi a felvételi minimum pont?

36 pont a felvételin a minimum pont.

Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?

Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.

Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?

Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.

Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?

Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.

Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?

Igen.

Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?

Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)

Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?

11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.

Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?

Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai

Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?

Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.

Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?

Maximum 1-2 oldal a kutatási terv.

Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?

Nincs formai követelménye.

Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?

Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.

Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?

Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.

Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?

Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?

Igen, diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó a jelentkezésnél, fénymásolatban beadandó., legkésőbb a beiratkozáskor kell az eredeti dokumentumot bemutatni.

Felvételi lapon mit kell kitölteni?

Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány TDK-ja, konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.

Jelentkezési díj összege? 9000 Ft. a jelentkezési díj.

Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?

2 módja van a 9000 Ft-os jelentkezési díj befizetésének: csekk vagy átutalás. Csekk, ezért be kell fáradni a Titkárságra. Átutalás esetén küldje el Biró Aliznak emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.

Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?

 1. június 20-július 3 között. Ha esetleg ebben az időszakban államvizsgázik, jelentkezési lapon tűntesse fel.

Kitől kapok értesítést a felvételiről? Az adott Doktori Iskola fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről, emailben

Egyéni fokozatszerzés

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

 • akik egyetemi diplomával (MSc) és legalább 5  éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek( a több éves szakmai gyakorlattól eltekint a Doktori Iskola, amennyiben a jelentkező kiemelkedő publikációs tevékenységet tud igazolni)
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat

Hogyan történik a jelentkezés?

A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal  a Doktori Iskola Hivatalában lehet jelentkezni.

A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és a honlapról lehet letölteni http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzők részére, PhD Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére) és géppel kell kitölteni.

Hogyan zajlik a felvételi?

.
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt.

 1. A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező:
  korábbi eredményei, valamint
 2. a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).

 • A korábbi eredmények értékelése 2 részből áll:
 1. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  22 pont )
 2.  második nyelvvizsga vagy záróvizsga (legfeljebb 6 pont )
 • A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:
 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Az egyéni fokozatszerzők a felvételi eljárás második részében   komplex vizsgán vesznek részt.

A komplex vizsgára történő jelentkezés a doktori iskola javaslatára történik.

Jelentkezési lap letölthető: a Doktori iskola Hivatalába kell eljuttatni.

A komplex vizsga  elméleti és gyakorlati részből áll(az elméleti részben

Hány embert vesznek fel?

Arról, hogy hány egyéni fokozatszerzőt vesznek fel a tudományági doktori tanács javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
Mit tehetek, ha nem vettek fel?

A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

Gyakran Ismételt Kérdések a szervezett képzés jelentkezéséhez:

Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre elküldeni?

Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.

Mikor kell leadni a Megállapodást?

Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.

Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?

Ha elérte a felvételin a minimum pontot,de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.

Mennyi a felvételi minimum pont?

36 pont a felvételin a minimum pont.

Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?

Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.

Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?

Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.

Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?

Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.

Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?

Igen.

Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?

Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)

Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?

11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.

Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?

Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai

 

 

Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?

Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.

Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?

Maximum 1-2 oldal a kutatási terv.

Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?

Nincs formai követelménye.

Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?

Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.

Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?

Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.

Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?

Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?

Igen, diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó a jelentkezésnél, fénymásolatban beadandó., legkésőbb a beiratkozáskor kell az eredeti dokumentumot bemutatni.

Felvételi lapon mit kell kitölteni?

Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány TDK-ja, konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.

Jelentkezési díj összege? 9000 Ft. a jelentkezési díj.

Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?

2 módja van a 9000 Ft-os jelentkezési díj befizetésének: csekk vagy átutalás. Csekk, ezért be kell fáradni a Titkárságra. Átutalás esetén küldje el Biró Aliznak emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.

Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?

 1. június 20-július 3 között. Ha esetleg ebben az időszakban államvizsgázik, jelentkezési lapon tűntesse fel.

Kitől kapok értesítést a felvételiről? Az adott Doktori Iskola fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről, emailben

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)