Hallgatóknak

Doktori képzésről, fokozatszerzésről

Doktori képzésről

A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga.

A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.

A hároméves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.

A tanulmányokat legfeljebb 3 alkalommal, összesen 3 évre lehet megszakítani.

16 tanulmányi, összesen 180 kreditpontmegszerzése és legalább négy szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a szervezett képzés  lezárását igazolja.

Az abszolutórium kelte után egy éven belül kell jelentkezni fokozatszerzésre.

 

Fokozatszerzésről

Fokozatszerzési eljárás megindítását a  Doktori Tanács engedélyezi.

A szervezett képzésben részt vett volt doktoranduszoknak a fokozatszerzés megindításától számított 2 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.

Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola volt hallgatóinak.

A  képzés nélküli fokozatszerzőknek a fokozatszerzés megindításától számított 1 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.

A védésre mindkét fokozatszerzési eljárás során  csak sikeres szigorlat után kerülhet sor.

A fokozat megszerzésének feltétele  egy középfokú C típusú és egy alapfokú  C típusú nyelvvizsga, melyből az egyiket angol nyelvből szerezte.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.

A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)