A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola pályázatot hirdet “Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj” elnyerésére a 2016. szeptember 1. előtt tanulmányaikat megkezdők számára

Dátum: 2018. február 26. hétfő

Pályázati felhívás

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola pályázatot hirdet “Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj” elnyerésére.
A pályázat célja a doktori képzésben részvevő doktoranduszok ösztönzése tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésének segítése.
Pályázati támogatást kaphat a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola valamennyi állami ösztöndíjas doktorandusza, aki

  • 2016. szeptember 1. előtt már megkezdte tanulmányait a Semmelweis Doktori Iskola valamely tudományági doktori iskolájának magyar nyelvű képzésén és a 2017/2018. tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • a kutatási tervében vállalt feladatok megvalósítását más forrás nem támogatja (az alap PhD ösztöndíjak kivételével),
  • nem nyert támogatást az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatán,
  • a Doktori Szabályzat XI. fejezet Sz.111. pontja által meghatározott “napi  4  óránál hosszabb elfoglaltságot jelentő alkalmazási vagy munkaviszonyuk” nem lehet.

A pályázati teljesítés kezdeti időpontja 2018. .03. 01.  befejezése 2018.08. 31.. A pályázónak a pályázat futamideje alatt aktív státuszúnak kell lennie. A pályázati időszak végén az elvégzett munkáról rövid beszámolót kell írni. Az ösztöndíj kifizetése egy összegben, várhatóan 2018. májusban történik.
A pályázóknak az alábbi adatbázisokban az adataikat rögzíteniük, frissíteniük kell:
MTMT (www.mtmt.hu)
Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)
Pályázni a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola (phd.semmelweis.hu) honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati adatlapot nyomtatott formában és elektronikus úton pdf formátumban kell megküldeni a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola számára (e-mail cím: titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu A pályázati anyag postai
Dr. Tímár József a Doktori Tanács elnöke részére
Doktori Iskola Hivatala
1085 Budapest Üllői út 26. címre kérjük megküldeni(legkésőbb 2018. március 31.-i postai bélyegzővel)

 

 

Doktorandusz tudományos ösztöndíj útmutató

Doktorandusz Tudományos Ösztöndíj tájékoztató

Doktorandusz tudományos ösztöndíj pályázati adatlap

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)