Doktori avatás

Dátum: 2016. október 21. péntek

2016. november 19-én (szombaton) 10 órakor a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben az EGYETEMI NAP (Dies Academicus) keretében kerül sor a doktori (PhD) fokozatot szerzett jelöltek  ÜNNEPÉLYES DOKTORRÁ AVATÁSÁRA.
Tisztelt Avatandó!

Előzetesen értesítem, hogy doktorrá avatása és az ünnepélyes diplomaátadás 2016. november 19-én 10.00 órakor lesz a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében. A hivatalos meghívót november 1-e után küldjük el Önnek.

Kérem, hogy szíveskedjék az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni és legkésőbb 9.45-ig a saját nevével megjelölt ülésen helyet foglalni.

Amennyiben nem tud részt venni az ünnepélyes diploma átadáson, kérem, hogy akadályoztatásáról 2016. november 15-ig értesítse Tölgyesi-Lovász Krisztina hivatalvezetőt  e-mailben: (tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu)

Tájékoztatom, hogy az oklevél kiállítására vonatkozó jogszabály módosítása miatt a 2016. szeptember 1. utáni EDT határozat alapján fokozatot szerzett hallgatók oklevelén a minősítés szerepel, az ezt megelőző dátummal  fokozatot szerzettek oklevelén nem.

Amennyiben a Dies Academicuson az oklevelét  nem tudja átvenni a fokozatszerző, a Doktori Iskola Hivatalában, ügyfélfogadási időben,  személyesen vagy meghatalmazottja átveheti 2016. november 19. után.

Budapest, 2016. október 21.

Tisztelettel:

Dr. Tímár Józses

egyetemi tanár

a Doktori Tanács elnöke

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)