PÓTFELVÉTELI – Felhívás szervezett doktori képzésre és GYIK

Dátum: 2018. július 26. csütörtök

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának JELENTKEZÉSI FELHĺVÁSA szervezett doktori képzésre
A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott ösztöndíjas – vagy önköltséges képzés szerinti tanulmányokra a 2018/2019. tanévtől induló képzési időre az orvostudomány és társadalomtudomány területén akkreditált doktori iskolákba.
A doktori képzésre egyetemi végzettséggel rendelkezők vagy olyan egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik okleveleiket a beiratkozásig megszerzik.
A felvételi jelentkezés benyújtásának határideje 2018. augusztus 31.
A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2018. szeptember 5-30 között kerül sor. Felvétel esetén a beiratkozást követően az Egyetem és az állami ösztöndíjasok, illetve az önköltséges doktoranduszok között hallgatói jogviszony jön létre. Az ösztöndíjak folyósítása 2018. szeptember 1-től 48 hónapon keresztül történik (amennyiben sikeres komplex vizsgát tesz).
A Jelentkezési lapot 1 példányban, elektronikus formában, aláírások nélkül doc vagy docx formátumban a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre is kérjük megküldeni!
Dokumentumok letöltése
Jelentkezési lap
PhD felvételi lap
A felvételi eljárásról további információ elérhető:http://phd.semmelweis.hu/felveteli-2
Dr. Tímár József
a Doktori Tanács elnöke

Gyakran Ismételt Kérdések a szervezett képzés jelentkezéséhez:

Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.

Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.

Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?
Ha elérte a felvételin a minimum pontot,de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.

Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.

Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?
Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.

Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.

Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?
Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.

Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?
Igen.

Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?
Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)

Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?
11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.

Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?
Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai

Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.

Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal a kutatási terv.

Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.

Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.

Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?
Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.

Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?
Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Igen, diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó a jelentkezésnél, fénymásolatban beadandó., legkésőbb a beiratkozáskor kell az eredeti dokumentumot bemutatni.

Felvételi lapon mit kell kitölteni?
Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány TDK-ja, konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.

Jelentkezési díj összege? 9000 Ft. a jelentkezési díj.

Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
2 módja van a 9000 Ft-os jelentkezési díj befizetésének: csekk vagy átutalás. Csekk, ezért be kell fáradni a Titkárságra. Átutalás esetén küldje el Biró Aliznak biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.

Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
2018. június végén . Ha esetleg ebben az időszakban államvizsgázik, jelentkezési lapon tüntesse fel.

Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről, emailben (Nem a Doktori Iskola Hivatala)

További  információk a felvételi eljárásról::http://phd.semmelweis.hu/felveteli-2

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)