Felhívása képzés nélküli (egyéni) fokozatszerzők részére

Dátum: 2018. május 04. péntek

A felvételi jelentkezés benyújtásának határideje 2018. május 15.

A felvételi beszélgetésekre várhatóan  2018. június 18-29. között  kerül sor, időpontjáról a tudományági doktori iskolák értesítik a jelentkezőt.

A komplex vizsgáról a Doktori Iskola Hivatal tájékoztatást küld a felvett egyéni fokozatszerzők részére.

A komplex vizsga időpontját a tudományági doktori iskolák határozzák meg.(várható időpontja: 2018. szeptember 1-15)

Sikeres felvételi elbeszélgetés  esetén az egyéni fokozatszerzőknek   komplex vizsgát kell tenniük.

A komplex vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Az elméleti részben a tudományági doktori iskola által meghatározott két tárgyból kell vizsgát tenni.

A gyakorlati részben  a kutatásról 8-10 perces prezentációban kell beszámolni.

Egyéni fokozatszerző a sikeres komplex  vizsgát követően iratkozhat be a 2018/19-as tanév első félévére. és leghamarabb 2019.márciusban nyújthatja be disszertációját.

Dokumentumok letöltése:

Felvételi lap egyéni 
Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzéshez

A jelentkezéshez a dokumentumokat  kérjük beküldeni:

Dr. Tímár József részére

Doktori Iskola Hivatala

Budapest

Üllői út 26.

1085

Jelentkezési lapot 1 példányban, elektronikus formában, aláírások nélkül doc vagy docx formátumban a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre is kérjük megküldeni!

A felvételi eljárásról további  információ elérhető: Felvételi eljárás

Dr. Tímár József
a Doktori Tanács elnöke

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)