Keresztféléves felvételi felhívás doktori képzésre és egyéni fokozatszerzőknek

Dátum: 2017. november 28. kedd

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet az alábbi – önköltséges – tanulmányokra és a doktori programban egyéni fokozatszerzőként történő részvételre 2018. március 1-től:

Klinikai orvostudományok Prof. Dr. Tulassay Tivadar
Molekuláris Idegtudományok Prof. Dr. Ligeti Erzsébet
Elméleti orvostudományok Prof. Dr. Rosivall László
Szentágothai János Idegtudományi Prof. Dr. Bereczki Dániel
Mentális Egészségtudományok Prof. Dr. Bitter István
Patológiai tudományok Prof. Dr. Matolcsy András
Gyógyszertudományok Prof. Dr. Zelkó Romána

A jelentkezéshez szükséges űrlapok a Doktori Iskola honlapjáról letölthetők http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere
Doktori képzésre történő jelentkezés esetén:
02. sz. Jelentkezési lap Doktori Iskolába
25 sz. PhD felvételi lap (kérjük, hogy a hozott pontszámokat a táblázatokban) tüntessék fel)

Egyéni fokozatszerzésre történő jelentkezés esetén:
02/a sz. Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzők részére a Doktori Iskolába
25/a. sz Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére (kérjük, hogy a hozott pontszámokat a táblázatokban tüntessék fel)

A jelentkezéseket kérjük a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába eljuttatni. (Budapest, 1085 Üllői út 26. ) eljuttatni 2018. január 16-ig.
A jelentkezési lapot elektronikus formában  is kérjük beküldeni az a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu email címre.

A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2018. január 22 – január 31. között kerül sor.

A z egyéni fokozatszerzők a doktori programot akkor tudják megkezdeni, ha a felvételi elbeszélgetést követően, 2018. február végén vagy március elején sikeres komplex vizsgátis tesznek.
A komplex vizsga elméleti része egy főtárgyból és egy melléktárgyból áll, a gyakorlati része a kutatás rövid bemutatása.
A komplex vizsgára vonatkozó további információk a tudományági doktori iskolák titkárságán érhetők el: : http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak

 

Budapest, 2017. november 20.

Dr. Tímár József sk.
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)