Predoktori pályázat

Dátum: 2017. július 17. hétfő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

Figyelem!2017. július 20-án a pályázati adatlap módosult, kérjük, hogy ne a korábban elérhető adatlapot nyújtsák be 

A pályázat célja: 2017.. augusztus 31-ig abszolutóriumot szerzett, doktori értekezésén még dolgozó – már eddig jelentős eredményt felmutató – kutatók támogatása. A támogatás formája a Semmelweis Doktori Ösztöndíj.

Pályázhatnak a Doktori Iskola azon III. éves hallgatói, akik

  • a támogatás folyósítás 36 hónapos periódusának lejártáig doktori értekezésüket nem készítették el,
  • főállással nem rendelkeznek,
  • tanulmányaik ideje alatt kiemelkedő eredményt értek el,
  • vállalják, hogy értekezésüket 12 hónapon belül elkészítik

Azok a pályázók, akik ÚNKP 2017. doktorjelölti támogatásban részesülnek, nem nyerhetnek el predoktori támogatást.

Azok, akik ÚNKP 2017. pályázatot benyújtottak,  csak az alábbi  adatlapot töltsék ki és juttassák el a Doktori iskola Hivatalába.  (Amennyiben az ÚNKP 2017 pályázatra benyújtott pályázathoz képest  új tudományos tevékenységet szeretnének igazolni, azt csatolják.)

Azok, akik ÚNKP 2017 pályázatot nem nyújtottak be: az alábbi dokumentumokat nyújtsák be:

  • kitöltött pályázati űrlap (honlapról letölthető: phd.semmmelweis.hu)
  • tudományági doktori iskola vezetőjének és a programvezetőnek részletesen indokolt javaslata – a témavezető véleménye alapján,
  • a témavezető nyilatkozata a kutatási feltételek biztosításáról, valamint a 12 határidő betarthatóságáról,
  • előadások, publikációk és közlésre elfogadott cikkek jegyzéke,
  • a támogatási időszakra vonatkozó munkaterv,

Valamennyi pályázónak szükséges benyújtania a nyilatkozatot arról, hogy nincs heti 20 órát meghaladó munkaviszonya, illetve arról, hogy ha munkaviszonyában változás történt, azt haladéktalanul közli a Doktori Iskolával:

Predoktori pályázati adatlap

Az MTMT-ből kinyomtatott jegyzékhez kérjük hozzáírni az IF számokat, majd ezt követően a Központi Könyvtárral kell leigazoltatni a dokumentumot.

Budapest, 2017. július 15.

 

Dr. Tímár József
a Doktori Tanács elnöke

Semmelweis Egyetem
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés


tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú
projekt-támogatás

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)