Védések listája

Nr. Dátum Időpont Védő Dolgozat címe Témavezető Iskola


1 Adatlap megjelenítése 2017-12-07 13:00:00 Farkas Kinga Eltérési negativitás és érzelemfeldolgozás elektrofiziológiai vizsgálata szkizofréniában Dr. Csukly Gábor Mentális Egészségtudományok
2 Adatlap megjelenítése 2017-11-30 15:00:00 Urai Ákos 6β-Acilaminomorfinánokok illetve nitrogénen szubsztituált amino-alkil norvegyületek szintézise Dr. Hosztafi Sándor Gyógyszertudományok
3 Adatlap megjelenítése 2017-11-29 13:00:00 Németh Beáta Az itakonát hatása a mitokondriális szubsztrátszintű foszforilációra Dr. Chinpoulos Christos Szentágothai János Idegtudományok
4 Adatlap megjelenítése 2017-11-28 14:00:00 Borszékiné dr. Kutszegi Nóra Zsófia Génpolimorfizmusok szerepének vizsgálata gyógyszermellékhatások kialakulásában akut limfoblasztos leukémiában Dr. Szalai Csaba Molekuláris orvostudományok
5 Adatlap megjelenítése 2017-11-28 11:00:00 Nagy Zsolt A glükokortikoid receptor izoformáinak szerepe a transzkripció szabályozásában Dr. Patócs Attila Klinikai Orvostudományi
6 Adatlap megjelenítése 2017-11-27 15:30:00 Arany Ádám Biológiai hatás előrejelzése heterogén információforrások felhasználásával Dr. Mátyus Péter Gyógyszertudományok
7 Adatlap megjelenítése 2017-11-27 13:00:00 Béres Nóra Judit MikroRNS-ek intesztinális expressziójának összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben Dr. Veres Gábor Klinikai Orvostudományi
8 Adatlap megjelenítése 2017-11-20 14:30:00 Brunner János Térfüggő mechanizmusok szerepe a hippocampalis szemcsesejtek dendritikus információfeldolgozásában Dr. Szabadics János Szentágothai János Idegtudományok
9 Adatlap megjelenítése 2017-11-17 10:00:00 Tárnokiné Törő Krisztina Olvasási zavar melletti klasszifikációs rendszer szerinti és küszöb alatti pszichiátriai zavarok, valamint életminőség vizsgálata gyermekeknél Dr. Balázs Judit Ágnes Mentális Egészségtudományok
10 Adatlap megjelenítése 2017-11-15 15:00:00 Fehérvári Mátyás Van-e összefüggés az extra- és intravaszkuláris kalcifikáció között perifériás verőérbetegekben? Konzulens: Dr. Szeberin Zoltán Klinikai Orvostudományi

  1/89 [következő] [utolsó oldal]

A Ph.D. disszertációk védéséről az alábbi oldalon kaphat tájékoztatást:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=120