Pályázatok

„A Doktori Iskola kutatási programjainak bővítése új kutatási témák indításával” pályázat meghirdetése

Dátum: 2018. május 31. csütörtök

Cél:

A Semmelweis Egyetem EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatásának igen fontos részét képezik azok a tevékenységek, amelyek a Doktori Iskola által meghirdetett PhD kutatási témák bővítését szolgálják a PhD kutatómunka színvonalának emeléséért, hozzájárulva a doktoranduszok minőségi képzéséhez, annak érdekében, hogy a fokozatot szerző kutatók és klinikusok szakmai felkészültsége, hozzáértése jelentősen növekedjen a minőségi követelményekkel összhangban. E cél megvalósításának egyik eszköze, hogy olyan új PhD kutatási témák kerüljenek akkreditálásra, amelyekben a legmodernebb nemzetközi kutatási irányvonalak, ezeken a szakterületeken elért és ismertté vált eredmények is tükröződnek illetve azokon alapulnak.

A pályázat célja a legújabb tudományos szakterületeket érintő experimentális vagy klinikai PhD programokban résztvevő doktoranduszok tevékenységének közvetlen segítése, az új PhD kutatási témákba belépő első hallgató szakmai tevékenységével összefüggő dologi kiadások célzott anyagi támogatásával. A projekt összesen 10 új kutatási téma indítását támogatja, és mindegyik új témát az első felvett hallgató kutatómunkájának megvalósulása érdekében 3 éven keresztül havi 65.000 Ft kutatási hozzájárulással („bench fee”) segíti. Ez az anyagi támogatás fiatal, tehetséges kutató munkatársak kutatási programjainak sikeres megvalósulását is ösztönzi, aminek eredményeképpen új PhD témák kerülhetnek akkreditálásra a Doktori Iskolában.

Kiírás

Pályázati Adatlap

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)