Pályázatok

Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj

Dátum: 2017. szeptember 04. hétfő

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj”
és az ahhoz kapcsolódó
„Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj”
pályázat meghirdetése

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás keretében meghirdetett „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj és az ahhoz kapcsolódó PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj támogatás” pályázattal kapcsolatban, a projekt-támogatás vezetése vezetése az érdeklődő hallgatók és rezidensek számára „Információs találkozó”-t szervez az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) Beznák Aladár előadó termében 2017. szeptember 13-án 18:00 órai kezdettel.

Minden érdeklődőt szívesen várunk a találkozóra!

Dr. Ivanics Tamás

egyetemi docens

EFOP pályázat szakmai vezető

 

Cél:
Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével

Pályázhatnak:
1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó előtti és utolsó tanévében
2. orvos, fogorvos vagy gyógyszerész szakképzésben részt vevő rezidensek

A támogatás módja:

 • a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig, de maximum 2 évig havi 70.000 Ft „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj”
 • A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust követően a PhD fokozatszerzésig, de maximum 2 évig havi 180.000 Ft „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj”
 • a PhD fokozatszerzéskor 400.000 Ft „Egyszeri PhD Fokozatszerzési Ösztöndíj” (részleteket l. lejjebb)
 • a teljes ösztöndíjas időszakban (maximum 2+2 évig) havi 65.000 Ft dologi kutatási támogatás
 • a doktori képzés tandíjának elengedése

A támogatás feltétele:       kiemelkedő tudományos tevékenység

A kiválósági ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárások:

 • a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig legalább egy közlésre elfogadott publikáció, ami teljesíthető:
  • társszerzőként jegyzett D1 kategóriájú, vagy
  • első vagy megosztott első szerzőként jegyzett Q1 kategóriájú
   az MTMT besorolás szerint szakcikknek minősülő eredeti tudományos közleménnyel
  • a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódus befejezésével egyidőben sikeres komplex PhD vizsga letétele és jelentkezés egyéni doktori (PhD) képzésre (l. Doktori Szabályzat), amely képzést „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj”-al támogatja az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt maximum 24 hónapig
  • a komplex vizsga letételét követően 24 hónapon belül:
   • a PhD fokozatszerzés feltételeinek teljesítése (l. Doktori Szabályzat)
   • a doktori értekezés munkahelyi védésének lebonyolítása
   • a doktori értekezés benyújtása a Doktori Iskolához
   • az előbbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén a kiválósági ösztöndíjas 400.000 Ft „Egyszeri PhD Fokozatszerzési Ösztöndíj” támogatásban részesül
  • a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” időszakában szemeszterenként 4 kreditpont értékű PhD kurzus elvégzése, melynek legalább fele „kötelező” vagy „kötelezően választható” besorolású
  • A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust követő „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” mellett az egyéb munkaviszony nem haladhatja meg a heti 20 órát
  • a támogatási feltételeket és azok nem teljesülése esetén az ösztöndíj-visszafizetési kötelezettséget rögzítő tanulmányi szerződés megkötése a Semmelweis Egyetemmel

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába (Budapest 1085 Üllői út 26.) kérjük postai úton eljuttatni.

A pályázati űrlap a Doktori Iskola honlapjáról tölthető le.

A pályázatok postai feladásának határideje: 2017. október 2.

 

Pályázati adatlap letöltése

 

A támogatás forrása:

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás.

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)