Pályázatok

PhD-hallgatók külföldi konferencián vagy tudományos továbbképzési kurzuson való részvételének támogatása

Dátum: 2018. május 16. szerda

Cél:

A fiatal orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi posztgraduális kutatók bekapcsolása a nemzetközi tudományos életbe elengedhetetlen. Megismerhetik szűkebb/tágabb szakterületük vezető kutatóit, első kézből értesülhetnek a legfrissebb tudományos eredményekről, és személyes beszélgetések során olyan ismeretekre is szert tehetnek, amelyekre pusztán a publikációk követésével nem lehetne mód (pl. metodikai kihívások, publikálatlan eredmények). Továbbá, a fiatal kutatóknak lehetőségük nyílik jövőbeli kutatási együttműködések, munkakapcsolatok kiépítésére, tanulmányutak tervezésére. Saját eredményeik bemutatása idegen nyelven, hozzáértő nemzetközi kutatóközösség számára fejleszti előadói és vitakészségüket. A Semmelweis Egyetem, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a PhD képzésben szereplő fiatal kutatók jelentős külföldi nemzetközi konferenciákon és továbbképzési kurzusokon történő részvételéhez, saját eredményeik bemutatásához, így támogatva a nyitott szemléletű, széles látókörű kutatói képzés folyamatát.

Kiírás

Űrlap

Kiküldetési rendelvény

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)