Pályázatok

Publikációs pályázat

Dátum: 2017. szeptember 28. csütörtök

Semmelweis Egyetem
Doktori Iskola
és
Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú
projekt-támogatás

 

„Nemzetközileg kiemelkedő publikációs aktivitás támogatása”
pályázat meghirdetése

 

Cél:

Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális és posztgraduális képzés során végzett tudományos kutatómunkához társuló publikációs aktivitás támogatása. A PhD és TDK hallgatók tudományos előrelépése érdekében elengedhetetlen, hogy nemzetközileg elismert folyóiratokban tudják közölni kutatási eredményeiket. A Semmelweis Egyetem az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a PhD és a TDK hallgatók kiemelkedően színvonalas, az adott tudományterület meghatározó (D1 kategóriájú) folyóirataiban megjelenő elsőszerzős közleményeinek publikációs költségéhez, így elősegítve a nemzetközileg kiemelkedő publikációs aktivitás növekedését.

 

Pályázhatnak:

1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói

2. a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD hallgatói és doktorjelöltjei

 

A támogatás módja:

  • elsőszerzős vagy megosztott elsőszerzős D1 kategóriájú közlemény esetén a publikációs költség támogatása maximum bruttó 500.000 Ft értékig (a támogatás nem használható fel „open access” elérhetőséghez kapcsolódó többletköltségek fedezésére)

 

A támogatás feltétele:

  • elsőszerzős vagy megosztott elsőszerzős közlésre elfogadott D1 kategóriájú közlemény a 2017. szeptember 1. és december 31. közötti periódusban
  • a publikációban az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 támogatás feltüntetetése

 

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

1.) A támogatás megítéléséhez a pályázó által benyújtandó:

  • a 2017. szeptember 1. és december 31. közötti periódusban, D1 kategóriájú nemzetközi folyóirathoz benyújtott közlemény másolata
  • a kitöltött pályázati adatlap

2.) A megítélt támogatás lehívásakor:

  • a pályázati periódusban, a közlemény elfogadását igazoló értesítés a tudományos folyóirat részéről
  • a közlésre elfogadott tudományos közlemény másolata („proof”)
  • a tudományos közlemény megjelenésével kapcsolatos publikációs költséget igazoló dokumentum

A közlemény elfogadásakor és a feltételek teljesülése esetén a közlemény megjelenésével kapcsolatos publikációs költség, maximum 500.000 Ft értékig, átutalásra kerül a pályázó befogadó intézetének (kutatóhelyének).

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába (Budapest 1085 Üllői út 26.) kérjük postai úton eljuttatni.

A pályázati űrlap a Doktori Iskola honlapjáról tölthető le.

A pályázatok beadásának határideje: 2017. december 31.

A pályázatok folyamatosan, a benyújtást követő 2 héten belül elbírálásra kerülnek. Pozitív elbírálás esetén a pályázót elektronikus levélben értesítjük a megítélt támogatásról, amely a feltételek teljesülése esetén átutalásra kerül. A feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat is a Doktori Iskola Hivatalába kell eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás: Dr. Ivanics Tamás, EFOP szakmai vezető, ivanics.tamas@med.semmelweis-univ.hu

A támogatás forrása:
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás

Pályázati adatlap

 

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)