Pályázatok

„Doktorandusz hallgatók és predoktorok TDK-témavezetésének elismerése”

Dátum: 2018. január 31. szerda

Cél:

A Semmelweis Egyetem fontosnak tartja a doktoranduszok és predoktorok bevonását a fiatalabb hallgatók oktatásába, TDK témavezetésébe. A TDK hallgatók számára előnyös, hogy hozzájuk korban közelebb álló személyekkel dolgozhatnak együtt, hiszen a kommunikáció így lényegesen kötetlenebb és egyszerűbb. A TDK hallgatók sikeres kutatómunkájához szükséges, hogy jó kapcsolatot építsenek ki témavezetőjükkel és rendszeresen kapcsolatba tudjanak lépni egymással, melyet az azonos kommunikációs csatornák használata jelentősen megkönnyít. A TDK témavezetés lehetőséget teremt a PhD hallgatók számára, hogy tapasztalatot szerezzenek az oktatásban, a fiatalabb hallgatókkal való együttműködésben, illetve új kihívások elé állítja őket, mely motivációt ad a folyamatos szakmai fejlődésre. A Semmelweis Egyetem, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt támogatás keretein belül, a 2018-2021 években a rendelkezésre álló keret erejéig támogatja a PhD hallgatóit és a predoktorait TDK-témavezetés vállalására. Ösztönzi a témavezetőket a TDK-s hallgatóikkal történő szoros kutatási együttműködésre, hallgatóik sikeres felkészítésére az egyetemi TDK konferenciákra. munkájuk és hallgatóik egyetemi TDK konferencián elért eredményeinek értékelése, elismerése révén.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)