Pályázatok

Új (vagy jelentősen korszerűsített) metodikai és interdiszciplináris PhD kurzusok szervezése, és a gyakorlati képzés erősítése” pályázat meghirdetése

Dátum: 2018. április 16. hétfő

Cél:
A Semmelweis Egyetem a doktori képzés és doktori kutatási folyamat
hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében új metodikai PhD
kurzusok szervezését tűzte ki célul, amelyek bővítik a PhD hallgatók metodikai
ismereteit, valamint segítséget nyújtanak a felmerülő módszertani kérdések és
problémák megoldásában. A program elősegíti a doktorandusz kutatások tervezését,
valamint eredményes kivitelezését. Jelenleg nagy az igény a kísérleti eredmények
reprodukálhatóságára, melynek elengedhetetlen feltétele a helyes kísérlettervezés,
majd az eredmények megfelelő statisztikai értékelése. Ebből kifolyólag fontosnak
tartjuk többek között a PhD hallgatók biostatisztikai ismereteinek bővítését.
Különösen nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a klinikai kutatási módszertan
oktatására. A PhD kurzusokon a gyakorlati képzés erősítésével a doktori kurzusok
gyakorlatorientáltságát növelnénk. A gyakorlati oktatást előtérbe helyezve olyan
készségeket fejlesztenénk, amelyeket a hallgatók kutatásuk során hasznosítani
tudnak. A program megvalósításában új interdiszciplináris PhD kurzusok szervezése
is alapvető célkitűzés. Fontosnak tartjuk, hogy a PhD hallgatók naprakész
ismereteket kapjanak olyan témákban is, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a
tudományterületükhöz, azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy érvényesülni
tudjanak a tudományos életben és sikeresen végezzék kutatómunkájukat.

Pályázati kiírás

Követelményrendszer

Pályázati adatlap

Kurzusbejelentő űrlap

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)