Védés megtekintése

Védés megtekintése

 
AZ AGYI AUTOREGULÁCIÓ ÚJ ASPEKTUSAI A traumás agysérülés hatása az agyi artériák áramlás-indukálta konstrikciójára: az arachidonsav jelút szerepe és az autoreguláció érintettsége
Pölöskeiné Szénási Annamária
Elméleti és Transzlációs Orvostudományok
Dr. Kellermayer Miklós
SE Egészségtudományi Kar, Vas u. 17. 504.sz. terem
2022-04-26 11:00:00
A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana
Dr. Zsembery Ákos
Dr. Koller Ákos
Dr. Banga Péter Vince
Dr. Veresh Zoltán
Dr. Székács Béla
Dr. Gadó Klára
Dr. Horváth Tamás
A traumás agysérülés (TBI) világszerte gyakran előforduló megbetegedés, amely magas morbiditású és akár halálhoz is vezethet. Kísérleteink során arra következtettünk, hogy a TBI károsít egy autoregulációs mechanizmust, nevezetesen az izolált patkány agyi középső artériák (MCA) áramlás által indukált konstrikcióját. A traumás agysérülést altatott patkányokon a Marmarou féle súlyejtéses modell segítségével idéztük elő, majd az MCA-kat izoláltuk és nyomás-áramlásos kamrába helyeztük. A belső átmérőt videomikroszkóppal mértük. Az Intakt, egészséges patkányok MCA-jaiban a nyomás és az áramlás valamint ezek együttese az ér konstrikcióját váltotta ki (−26 ± 1,9 µm és −52 ± 2,8 µm, p <0,05). Ez az ér reakció jelentősen lecsökkent a TBI után, és a prosztanoid (TP receptor) antagonista SQ 29,548 valamint a thromboxán jelenlétében. Az áramlás okozta konstrikciót jelentősen csökkentette a HET0016, a citokróm P450 4A (CYP450 4A) inhibitora. Az arachidonsav (AA, 10−7 M) és a CYP-450 4A metabolit 20-hidroxi-eikozetetraénsav (20-HETE) kiváltotta az intakt MCA konstrikcióját (-26 ± 2,3% és –31 ± 3,6%), amelyek szintén jelentősen csökkentek TBI után (11 ± 1,3% -ra és –16 ± 2,5% -ra). Az U46619 (10-7 M) TP receptor agonista lényeges MCA konstrikciót váltott ki ép, egészséges patkányoknál (-21 ± 3,3%), amelyek szintén szignifikánsan csökkentek a traumás agysérülés után (-16 ± 2,4% -ra). Az MCA áramlás indukálta konstriktor reakcióját a traumás agysérülés rontja, amely valószínűleg annak köszönhető, hogy a citokróm P450 4A képes csökkenteni az arachidonsavat, és a konstriktor prosztaglandinokat. A thromboxán-prosztanoid TP receptorok érzékenysége pedig csökkent mértékű lesz. Az új eredmények és megállapítások összefoglalása: A traumás agysérülés rontja a középső agyi artéria (MCA) áramlás által indukált konstriktor reakcióját, ami valószínűleg a TBI CYP450 4A működés sérülése miatt jön létre. Ugyanakkor a konstriktor prosztaglandinok a TP receptorok csökkent érzékenysége miatt, jelentősen csökken az áramlás által indukált konstriktor válasz.