Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

ELMARAD Molekuláris onkológia II.
0082-KV
2023/24/2
Dr. Bödör Csaba
Onkológia
SE I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Szövettani Gyakorló
28
0
0
Irásbeli
2
5
2024-02-14 15:00:00
A „Molekuláris Onkológia I.” kurzus tananyagára épülve, ezen újonnan induló kurzus fő feladata az onkopatológiai kutatás és diagnosztika komplex módszertanában való gyakorlati jártasság megszerzése. A hallgatók az elméleti órák keretében elsajátítják az egyes technikákhoz kapcsolódó kísérlettervezés helyes menetét, különös tekintettel az eredmények megfelelő statisztikai interpretálhatóságára.
A gyakorlati órákon a hazánkban jelenleg elérhető legkorszerűbb molekuláris módszerekkel végzünk el komplett protokollokat, a minták minőségellenőrzésétől kezdve egészen az eredmények kiértékeléséig. Módszertanilag a tematika lefedi az automatizált fluoreszcens mikroszkópia, kvantitatív, multiplex és digitális polimeráz láncreakció, valamint az új-generációs szekvenálás alkalmazásait is.
Emellett a hallgatók megismerik a legújabb célzott terápiákhoz kapcsolódó, klinikai döntéshozatalt befolyásoló molekuláris onkopatológiai vizsgálatok jelentőségét és indikációit. A kurzus keretében lehetőség nyílik a bemutatott technikáknak a hallgatók saját projektjeiben való alkalmazási lehetőségeinek megbeszélésére is.
Az elméleti órák tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
2. hét: A molekuláris onkopatológia módszertani repertoárja (4 óra)
4. hét: Molekuláris citogenetika az onkopatológiában (1 óra)
6. hét: Polimeráz láncreakció (PCR) alkalmazásai az onkopatológiában (1 óra)
8. hét: A multiplex ligáció-függő szonda amplifikáció (MLPA) és alkalmazási lehetőségei
10. hét: A digitális PCR elméleti háttere (1 óra)
12. hét: Az új-generációs szekvenálás (NGS) elméleti háttere (1 óra)
14. hét: NGS adatok értékelésének szempontjai (1 óra)
A gyakorlati órák tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
4. hét: Manuális és automatizált fluoreszcens in situ hibridizáció (3 óra)
6. hét: PCR és kvantitatív PCR reakciók kivitelezése és értékelése (3 óra)
8. hét: MLPA reakció kivitelezése és értékelése (3 óra)
10. hét: Digitális PCR reakció kivitelezése és értékelése (3 óra)
12. hét: Klinikailag releváns mutációk kimutatása Illumina szekvenálással (3 óra)
14. hét: NGS adatok értékelése a BaseSpace-ben és SeqPilot szoftverben (3 óra)
A jelentkezéshez kérjük egy motivációs levél megküldését a bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu címre, amely tartalmazza a hallgató kutatási témáját és annak leírását, hogy a kurzus abszolválása miképp járul hozzá kutatásai sikeres megvalósításához.
2018-07-26 00:00:00
bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu
maximális létszám: 10 fő
További oktatók
Dr. Alpár Donát
Dr. Bödör Csaba