Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának kurrens témái - Olvasó szeminárium
00105-KV
2023/24/1
Dr. Danis Ildikó
Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése
SE Mentálhigiéné Intézet - 81. terem
15
0
0
Irásbeli
1
3
2023-09-26 13:30:00
A kurzus keretében bemutatásra kerülnek kora gyermekkori lelki egészség támogatásának fontos elméleti, klinikai és szakmapolitikai irányvonalai a nemzetközi és a hazai gyakorlatban. A hallgatók érdeklődése alapján kurrens, időnként klasszikus irodalmak kerülnek feldolgozásra olvasószeminárium formájában. A hallgatók egy-egy kulcs téma kapcsán irodalomkutatást végeznek és egy elemzési szempontrendszer szerint kritikai elemzéssel mutatják be az olvasottakat a csoport tagjainak.
Vizsga: Írásbeli dolgozat (Irodalomkutatás legalább 5 idegen nyelvű forrás feldolgozásával, és egy 2-3 oldalas házi dolgozat határidőre történő leadása a megadott témák egyikéből)
2021-06-30 00:00:00
danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu
maximális létszám : 12 fő
További oktatók
Dr. Danis Ildikó