Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Előadástechnika
8132
2023/24/2
Dr. Szalóki Gábor
Onkológia
SE I sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Arányi Lajos előadótere
36
0
0
Gyakorlati+szóbeli
2
5
2024-02-13 16:00:00
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos előadás elkészítésének és megtartásának alapjaival, és lehetőségük nyílik gyakorolni ezek mikéntjét. A kurzus célja, hogy olyan készségeket sajátítsanak el, melyeknek nem csak a PhD védésük során, de bármely hazai vagy nemzetközi konferencián hasznát vehetik.
Előadástechnika

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos előadás elkészítésének és megtartásának alapjaival, és lehetőségük nyílik gyakorolni ezek mikéntjét. A kurzus célja, hogy olyan készségeket sajátítsanak el, melyeknek nem csak a PhD védésük során, de bármely hazai vagy nemzetközi konferencián hasznát vehetik.

A kurzus tematikája:
1. Az előadások története és helye a tudományos életben
2. A tudományos előadás felépítése, részei
3. Felkészülés az előadásra
Alapkoncepció, mondanivaló
Szövegezés
Történetek helye az előadásban
Prezentáció összeállítása, felkészülés
Grafikai alapok, kép- és grafikonkészítés, templátok használata
Videók, mozgóképek az előadásban, videószerkesztési alapok
Prezentációs programok – a PowerPointon túl
A prezentációkat támogató eszközök
Kötelező prezentációs elemek, hivatkozások, szerzői jogok és plágium
Hasznos prezentációs elemek
Közvetlenül a prezentáció előtt
Különbségek a magyar- és angolnyelvű előadások között.
4. Előadás közben
Előadói attitűdök
Kapcsolat a hallgatósággal
A vita
5. Előadástípusok
Kis- és nagyelőadások tudományos konferencián
Poszter prezentáció
A tantermi előadás és szeminárium
6. On-line előadások
Az online tér kapcsolatkorlátozó szerepe
Figyelem felkeltés és fenntartás online prezentáció közben
Informatikai lehetőségek online előadásokban
7. Határterületek
Klippek, podcastok és influenszerek

Az órák során jelentős szerepet kap a különböző technikák gyakorlása, így a hallgatóktól elvárt az órák látogatása valamint az aktív részvétel. A kurzus abszolválásához minden hallgatónak el kell készítenie és be kell mutatnia egy magyar és egy angol nyelvű előadást, absztrakttal együtt (ez a kimeneti követelmény). Elméleti számonkérés nincs.

Az kurzus teljesítésének feltétele még a 12x2 óra jelenléti oktatás 80%-án való részvétel. Az abszolvációhoz ezen felül kb. 12 óra otthoni időráfordítás szükséges.

Az előadások jelentős részét dr. Szalóki Gábor tartja, ezen kívül meghívott előadók jelenléti vagy online formában csatlakozhatnak majd a kurzushoz.
2023-01-10 00:00:00
szaloki.gabor@semmelweis.hu
maximális létszám: 15 fő
További oktatók
Dr. Szalóki Gábor