Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Statisztikai készségfejlesztés IBM SPSS programmal - statisztikai alapok egészségtudományi kutatásokhoz
00151-KV
2023/24/1
Dr. Takács Johanna
Társadalom és egészség
SE ETK Vas utca 17. 4. em. 403. Számítógépterem
28
Irásbeli
2
6
2023-09-27 13:00:00
1. Tudományos megismerés és kutatás jellemzői. Hogyan végzünk kutatást, a kutatás folyamata. Kutatási kérdések és elmélet megfogalmazása. Kvantitatív és kvalitatív kutatások, adatgyűjtés módszertani lehetőségei. SPSS program funkciók (Data View, Variable View). 2. Változók és a változók mérési szintjei. Adatfeldolgozás és adatelemzés gyakorlata. A matematikai statisztika alapjai. Középértékek és szóródási mutatók. Leíró statisztikai elemzések SPSS-ben (Descriptive Statistics). 3. Az eloszlások mutatói és grafikus ábrázolásuk. Eloszlások, a normális eloszlás és vizsgálata. Normalitásvizsgálat SPSS-ben (Explore).Statisztikai eredmények hivatkozása (APA). 4. Statisztikai hipotézisvizsgálat elmélete és gyakorlata. SPSS program funkciók (Split File, Select cases, Compute és Recode). 5. A megfelelő statisztikai eljárás kiválasztásának menete. Különbségvizsgálatok 1: t-tesztek SPSS-ben (Compare Means)– egymintás, független, összetartozó mintás t-tesztek. Statisztikai eredmények hivatkozása (APA). 6. Különbségvizsgálatok 2: egyszempontos varianciaanalízis (Compare Means). 7. Kapcsolatvizsgálatok 1: kereszttábla-elemzés (Crosstabs), asszociációs mérőszámok. Statisztikai eredmények hivatkozása (APA). 8. Kapcsolatvizsgálatok 2. Korrelációs eljárások és regressziós elemzések (Regression). Egyváltozók lineáris regresszió. Statisztikai eredmények hivatkozása (APA). 9. Összefoglalás. SPSS alapok és adatbázis műveletek. Statisztikai eljárások ismétlése és gyakorlása, az eredmények értelmezés és hivatkozása + egyéni konzultáció
maximális létszám: 30 fő
takacs.johanna@semmelweis.hu
maximális létszám: 30 fő
További oktatók
Dr. Takács Johanna