Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A fény terápiás és diagnosztikai alkalmazásai
1315
2023/24/1
Dr. Csík Gabriella
Ionizáló és nem ionizáló sugárzások biológiai hatásai
SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet könyvtár
28
8
0
Szóbeli
2
3
2023-09-05 16:00:00
A kurzuson a fizikai alapok – fényforrások jellemzése és működése, fényelnyelés mechanizmusa és következményei, az emberi szövetek optikai tulajdonságai – ismertetése után áttekintjük és rendszerezzük a fény által indukált kémiai reakciókat. Bemutatjuk a különböző fototerápiás és fotokemoterápiás eljárásokat; azok hatásmechanizmusának fizikai alapjait, a klinikai alkalmazások lehetőségeit és legújabb eredményeit. Megismerkedünk a fény felhasználásának különböző diagnosztikai lehetőségeit, különös tekintettel a modern mikroszkópos képalkotó módszerekre.
1. hét Az elektromágneses sugárzás kettős természete. Jellemző fizikai paraméterei.
2. hét Fényforrások: lumineszcencia sugárzók, lézer, hőmérsékleti sugárzók
3. hét A fény anyaggal való kölcsönhatása: fényabszorpció, fotofizikai folyamatok és fotokémiai reakciók.
4. hét A szövetek optikai tulajdonságai; endogén és exogén kromofórok.
5. hét PUVA-terápia.: a pszoralének fotokémiai reakciói makromolekulákkal, a fotobiológiai hatás mechanizmusa, terápiás protokollok, mellékhatások
6. hét Az UVB terápia bőrgyógyászati alkalmazása
7. hét Fotodinamikus terápia mechanizmusa, a terápia hatékonyságát befolyásoló tényezõk
8. hét A fotodinámiás reakció a klinikumban: daganatok korai diagnózisa, tumorterápia.
9. hét Az újszülöttkori hyperbilirubinemia fototerápiája
10. hét Kis intenzitású lézerek biológiai hatásai és terápiás felhasználása
11. hét A foto(kemo)terápia hatása az immunrendszerre
12. Modern mikroszkópos technikák elvi alapjai és diagnosztikai alkalmazásai I
13. 12. Modern mikroszkópos technikák elvi alapjai és diagnosztikai alkalmazásai I
14. hét Fényvédőszerek: jellemzésük, típusaik, hatásmechanizmusuk
A kurzus végi aláírás követelményei: Részvétel a foglalkozások 75 %-án
A számonkérés módja: A legutóbbi évek tudományos eredményein alapuló irodalmi összefoglaló, előadás vagy esszé formájában.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006. vonatkozó fejezetei
Az előadások összefoglalói, aktuális szakirodalom
maximális létszám: 10 fő
2013-12-03 00:00:00
csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Maximális létszám: 10 fő
További oktatók
Dr. Csík Gabriella