Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

In vitro és in vivo modellek a daganatkutatásban
0086-KV
2023/24/1
Dr. Sebestyén Anna
SE I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Szövettani Gyakorló
30
0
0
Egyéb
2
4
2023-11-27 08:00:00
A daganatbiológiai kutatásokban felhasználható in vitro és in vivo modellek nagyon sokféle vizsgálati lehetőséget jelentenek, ezek részletes ismertetése, bemutatása a cél. Az ismertetésre kerülő technikák segítségével nemcsak daganat terápiás, potenciális új szerek, készítmények hatásai monitorozhatóak. A legújabb technológiák, modellek felhasználása olyan kísérleti lehetőségeket biztosít, amelyekkel a daganatképződés, a daganat evolúció kérdései és segítségével a tumorheterogenitás, metasztázisképzés és a gyógyszerrezisztencia problémák hátterének vizsgálata is lehetséges. Olyan tesztek is kidolgozhatóak, amelyek akár műtéti anyagok, betegek szövet, vér mintáinak in vitro vagy in vivo tesztelését segíthetik a precíziós, személyre szabott terápia tervezésében. A primer és stabil sejtkultúrák, 3D tenyészetek és a 3D bionyomtatás majd az in vivo modellek történeti és elméleti bemutatása mellett gyakorlati jellegű képzést is szervezünk. Ennek során a legalapvetőbb in vitro technikákat és in vivo modelleket, kísérlettervezési fázisok lépéseit is megismerik, kipróbálhatják a hallgatók. Ezek segítségével elsajátíthatják a különböző módszereket; megismerve a legalapvetőbb szabályokat, munkafolyamatokat, esszéket, manipulációs eszközöket az in vitro szövettenyésztő laboratóriumban, ami saját kísérleti munkájukban is fontos lehet. Előbbieken túl bemutatjuk állatházunkban az in vivo xenograft, karcinogenezis illetve metasztázis modellek kialakításának, a vizsgálatok tervezésének és kivitelezésének, majd értékelésének lépéseit, lehetőségeit is. A kurzuson részt vevők gyakorlati jellegű példáinkon értékelhetik, hogy milyen kérdések esetében melyik modell rendszer, milyen lehetőségeket vagy korlátokat jelent.

Vizsga: elméleti részből esszékérdés + gyakorlati részből egy kísérleti terv és hozzákapcsolódó 'jegyzőkönyv' elkészítése, majd megbeszélése.
A kurzus egy hetes formában zajlik, naponta 2, max. 3 óra előadás, illetve előtte vagy utána tervezett gyakorlati foglalkozás keretei között zajlik. A hétfői kezdés időpontja reggel 8:00 (I. Patológia-Könyvtár), az első előadás után a hallgatók a gyakorlatokra létszám és egyéni előképzettségük szintjének megfelelően kezdő-haladó csoportokba beosztásra kerülnek.
2020-06-15 00:00:00
sebestyen.anna@med.semmelweis-univ.hu
maximális létszám: 20 fő
További oktatók
Dr. Dezső Katalin
Dr. Sebestyén Anna