Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Tudomány és Művészet Kórélettana XVII.
1440
2023/24/2
Dr. Rosivall László
A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana
SE, NET, IV. em., Issekutz terem
28
0
0
Irásbeli
2
1
2024-02-15 16:30:00
A kreditpontos, kötelezően választható tantárgy célja, hogy oktatási palettánk bővítésével olyan területekre is bevezessük hallgatóinkat, a majdani gyógyító értelmiséget, melyek közvetlenül vagy közvetve, de biztosan befolyásolják gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, emberi kapcsolataikat, eredményességüket. Nem elég az anatómiát, a biokémiát, az élettant, a kórélettant és a betegségeket érteni, megtanulni, ennél több kell!
A tudomány és a művészet, az alkotás és az egészség, a hangok, a színek, a formák, a mozgás és a gyógyítás elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül nagy egységet alkotnak, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell.
Az előadók a hazai értelmiség elitjét képviselik. A több mint fél évtizedes tapasztalat szerint a hallgatók - akik nem csak az egyetemünkről érkeznek - szeretik és hasznosnak tartják a „csütörtök esti boldog órák” szabad megbeszéléseit, a tudományos és művészeti életünk nagyjainak üzenetét.
Őszintén remélem, hogy e tantárgy mostani szemeszterei csak a kezdet, és addig fejlődik, folytatódik, míg önálló kurrikulummá nem válik.
A hallgatókat nemcsak részvételre, különleges és egyedülálló élményre hívjuk, hanem arra is, hogy gondolataikkal, ötleteikkel, aktív közreműködésükkel járuljanak hozzá a tantárgy további fejlődéséhez.
maximális létszám: 30 fő
2019-07-01 00:00:00
rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
További oktatók
Dr. Rosivall László