Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Digitális patológia
8127-K
2023/24/2
Dr. Fónyad László
Onkológia
SE I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Szövettani Gyakorló
28
0
0
Irásbeli
2
7
2024-02-05 16:00:00
'Az egészségügyi digitalizáció térhódítása az elmúlt években megkérdőjelezhetetlenné vált. Az ellátás minden területén és szintjén jelen van, számtalan eszköz alkalmazása ma már rutinnak számít, emellett az innovátorok és az ipar folyamatosan ontja a legújabb megoldásokat. Nem kivétel a patológia területe sem. A meghirdetésre kerülő kurzus célja, a digitális patológia szerteágazó területeinek bemutatása. A kurzus során kiemelten foglalkozunk a laborinformatikai rendszerek és a patológiai adatbázisok felépítésével, ezek integrálásával. Kiemelt hangsúlyt kap a digitális mikroszkópia bemutatása, valamint a digitális patológia bevezetése kapcsán felmerülő medikolegális kérdések tisztázása.
A kurzus elvégzése után, a hallgatók képesek lesznek tájékozódni a digitális patológia fő területein, megismerik a digitális mikroszkópia fizikai/optikai alapjait és a képalkotás folyamatát. A hallgatók megismerik a fontosabb digitális mikroszkópiai alkalmazásokat, illetve azok használatát. A hallgatók megismerik továbbá a digitális patológia alkalmazása során figyelembe veendő hatályos jogi környezetet.'
I Bevezetés. A digitális patológia (DP) története. A DP alkalmazási területei (oktatás, kutatás, rutin diagnosztika)

II Laborinformatika A DP informatikai keretrendszere
Adatbázisok
Workflow management

III Digitális mikroszkópia (DM) - technológiai háttér WSI - optikai alapok
WSI - scanner rendszerek
WSI - DICOM standard
WSI - adattárolás, slide serverek (PAX)
WSI - megjelenítés
WSI - szabályozás (FDA)

IV Digitális mikroszkópia - alkalmazások DM-OM (optikai mikroszkóp) összehasonlítás
DP a rutin szövettani diagnosztikában
Távleletezés, távkonzultáció
Digitális képanalízis,
Mesterséges intelligencia
DP az alap- és alkalmazott kutatásban, fluorescens mikroszkópia
DP az oktatásban


V DP medikolegális kérdései GDPR
minőségbiztosítás
felelősség
finanszírozás

VI DP gyakorlati bevezetése Nemzetközi és hazai példák DP alkalmazására

VII Összefoglalás Patológia 3.0, 4.0..., tesztvizsga
2020-05-26 00:00:00
fonyad.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
További oktatók
Dr. Fónyad László
Dr. Micsik Tamás