Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Kvantitatív kutatás a terepen - a tervezéstől az elemzésig
0096-KV
2023/24/2
Dr. Danis Ildikó
Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése
SE Mentálhigiéné Intézet - 81. terem
15
0
0
Szóbeli
1
3
2024-02-20 09:30:00
A gyakorlatorientált kurzus során a hallgatók saját kutatási terveit és példáit felhasználva és operacionalizálva tárgyaljuk a kvantitatív kutatás folyamatát: az elméletbe ágyazott kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazását, a kutatási design-ok alaptulajdonságait, a mintaválasztás és a vizsgálati célcsoport sajátosságait és elrendezéseit, a mérőeszközrendszer kidolgozásának lépéseit, az adatfelvételi és a dokumentációs eljárás folyamatát, az adatok rendszerezését és értelmezését, az elemzési stratégiák megválasztását, az elemzések kivitelezésének és az eredmények értelmezésének alapelveit, prezentációs és publikációs stratégiákat, tudományetikai és adatkezelési szabályokat stb. A kurzus során a hallgatók kérdéseire, dilemmáira a szakirodalmi ismeretek és a csoport egyéni tapasztalatainak ötvözésével keresünk válaszokat. A hallgatók a saját kutatásaik egyes szakaszaira reflektíven tekintenek rá, illetve előttük álló szakaszok tervezése és kivitelezése mellett köteleződnek el.
3, 7, 12, 16. hét
Szóbeli prezentáció (A saját kutatómunka eddigi szakaszainak és további lépéseinek vázlatos bemutatása a kurzus során szerzett elméleti-módszertani ismeretek integrációjával, kiemelve néhány módszertani dilemma és döntés elméleti és gyakorlati hátterét)
2021-06-17 00:00:00
danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu
maximális létszám : 12 fő
További oktatók
Dr. Danis Ildikó