Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Kérdőívek, skálák szerkesztése, adaptálása, validálása - Pszichometriai alapismeretek
0097-KV
2023/24/2
Dr. Danis Ildikó
Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése
Mentálhigiéné Intézet - földszint 81. terem
15
0
0
Irásbeli
1
2
2024-02-20 13:30:00
A gyakorlatorientált kurzus során a hallgatók elsajátítják a kérdőívek és skálák szerkesztésének, adaptálásának, validálásának lépéseit, a pszichometria alaptéziseit és gyakorlatát kérdőíves módszerek esetében. A hallgatók elsajátítják a mérőeszközök adaptálásának lépéseit: elméleti kutatómunka, mérőeszközkiválasztás, engedélykérés, fordítás, pilot mérések végzése, validáló kérdőívcsomag és adatfelvétel megtervezése, adatok dokumentálása, rendezése, pszichometriai elemzése és az eredmények közlése.
Írásbeli dolgozat (3-4 oldalas dolgozat egy választott nemzetközi kérdőív hazai adaptálásának, vagy egy új eszköz kifejlesztésének és validálásának lépéseiről)
2021-06-17 00:00:00
danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu
Maximális létszám: 12 fő
További oktatók
Dr. Danis Ildikó