Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Statisztikai készségfejlesztés IBM SPSS programmal – többváltozós statisztikai eljárások egészségtudományi kutatásokhoz
00152-KV
2023/24/2
Dr. Takács Johanna
Társadalom és egészség
SE ETK 405-ös számítógépes terem, Vas utca
28
Irásbeli
2
6
2024-02-06 10:00:00
1. Többváltozós lineáris regresszió, 2. Ismételt méréses varianciaanalízis, Simple main effects és cross-over elemzések, 3. Faktoriális varianciaanalízisek I., 4. Faktoriális varianciaanalízisek II., ismételt mérések, 5. Kovarianciaanalízis, faktoriális és ismételt mérések, 6. Logisztikus regresszió I., OR és RR jelentése, 7. Logisztikus regresszió II., ROC görbe, 8. Faktoranalízis, feltáró és megerősítő faktoranalízis, Reliabilitásvizsgálat, 9. Klaszterelemzés és diszkriminanciaanalízis, + egyéni konzultáció
A kurzus előfeltétele a 00151-KV kurzus: Statisztikai készségfejlesztés IBM SPSS programmal - statisztikai alapok egészségtudományi kutatásokhoz teljesítése.
Amennyiben a hallgató nem vett részt az alap statisztika kurzuson, igazolni kell jártasságát az alap statisztikai eljárásokban és a program használatában, ehhez az oktató ad egy az SPSS programmal elvégzendő feladatsort, e-mailben jelezze és kérje ezt a hallgató (takacs.johanna@semmelweis.hu).
maximális létszám: 30 fő
takacs.johanna@semmelweis.hu
További oktatók
Dr. Takács Johanna