Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Ikerkutatás, epigenetika és radiogenomika-T
1A41
2024/25/1
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Szív és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma
SE EOK 6. szemináriumi terem
44
0
0
Teszt
3
1
A kurzus rövid leírása:
A kurzus célja az ikerkutatások hazai és nemzetközi történetének, jelenének, főbb fejezeteinek, módszereinek és perspektíváinak bemutatása A kurzus áttekintést nyújt továbbá az ikerképződés orvosi, embriológiai és genetikai vonatkozásairól, az ikrekkel kapcsolatos genetikai és epigenetikai ismeretekről, a megelőzés fontosságával összefüggő szív-érrendszeri, radiológiai és egyéb klinikai területeken elért ikerkutatási eredményekről. Konkrét eseteken keresztül mutatjuk be azt, hogy amennyiben az egypetéjűek betegségekre vonatkozó adatai hasonlóbbak a kétpetéjűekhez (akiknek a genetikai állománya csak 50%-ban azonos, vagyis egyszerre született testvérek) képest, akkor kimondható, hogy a vizsgált betegség/tulajdonság hátterében örökletes tényezők állnak. Ha a kétpetéjűek eredményei hasonlóbbak, akkor külső tényezők, pl. az életmód tehető felelőssé a betegség, vagy jellemző kialakulásáért. Kitérünk a társadalomtudományi és pszichológiai vonatkozásokra is. Bemutatjuk a legmodernebb ikerkutatásban használatos statisztikai módszereket, és a krónikus, például daganatos betegségekben diszkordáns ikrek tudományos jelentőségét. Ezen kívül a képalkotás területén fejlődő radiogenomika alapjairól is szót ejtünk.
A kurzuson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:
1. Összes elfogadható hiányzás száma: 6x45 percről lehet hiányozni.
2. Igazolás módja: nem szükséges igazolni.
3. 6x45percnél több hiányzás, csak akkor fogadható el, ha a hallgató egyéni irodalomkutatás útján pótolni tudja az óra anyagát és erről értékelhetően beszámol, a szorgalmi időszakon belül.
4. Ha a szorgalmi időszak végéig a megengedettet meghaladó óraszámban hiányzott hallgató részéről pótlási szándék nem jelenik meg, akkor az az aláírás automatikus megtagadását vonja maga után. Hasonlóan, ha a pótlás nem történik meg.
A félév végi számonkérés módja: írásbeli tesztvizsga
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája
Kötelező irodalom:
Tárnoki ÁD, Tárnoki DL, Littvay L, Métneki J, Melicher D: Ikervizsgálatok alapjai (készülő jegyzet, Medicina).
Ajánlott irodalom:
Interneten és a www.ikrek.hu honlapon elérhető, internetes irodalom.
Twin Research and Human Genetics (Cambridge University Press) folyóirat számai
Alford, John R.; Funk, Carolyn L.; and Hibbing, John R., 'Are Political Orientations Genetically Transmitted?' (2005). Faculty Publications: Political Science. Paper 7. http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7
Hatemi PK, McDermott R. The genetics of politics: discovery, challenges, and progress. Trends Genet. 2012 Oct;28(10):525-33. http://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(12)00111-4.pdf
Keller MC, Medland SE, Duncan LE, Hatemi PK, Neale MC, Maes HH, Eaves LJ. Modeling extended twin family data I: description of the Cascade model. Twin Res Hum Genet. 2009 Feb;12(1):8-18.
Módszertan: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=poliscifacpub
Social science: http://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(12)00111-4.pdf
A kurzus tárgyi szükségletei:
Tanterem, projektor, internetkapcsolat a teremben
Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások:
Littvay L, Métneki J, Tárnoki AD, Tárnoki DL. Central and Eastern European special issue. Twin Res Hum Genet. 2014 Oct;17(5):355-8.
Tárnoki ÁD, Tárnoki DL, Horváth T, Métneki J, Littvay L. Hungarian twin studies: results of four decades. Orv Hetil. 2013 Oct 6;154(40):1579-86.
Littvay L, Métneki J, Tárnoki AD, Tárnoki DL. The Hungarian Twin Registry. Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):185-9.
Tarnoki DL, Tarnoki AD, Littvay L, Lazar Z, Karlinger K, Molnar AA, Melicher D, Garami Z, Berczi V, Horvath I. Transmission of second-hand smoke sensitivity and smoking attitude in a family. Ann Agric Environ Med. 2014;21(4):771-5.
Melicher D. Buzas EI, Falus A. Genetic and epigenetic trends in telomere research: a novel way in immunoepigenetics. Cell Mol Life Sci. 2015 Nov;72(21):4095-109.
Métneki J., Czeizel A.: Conjoined Twins in Hungary, 1970-1986. Acta Genet. Med. Gemellol., 1989. 38. 285-299.
Métneki J.: A Budapesti Ikernyilvántartás 25 éve. Egészségtudomány, 1996. 40. 4. 365-381.
Métneki J., Czeizel AE., Dudás,I.: Higher rate of multiple birth after periconceptional multivitamin supplementation. European Journal of Human Genetics. 1998. Volume 6. Supplement 1. p. 73.
Pári A. Main characteristics of Hungarian twin and multiple births in official statistics. Twin Res Hum Genet. 2014 Oct;17(5):359-68.
PhD KURZUS PROGRAM

Kurzus teljes neve: Ikerkutatás, epigenetika és radiogenomika
A kurzus oktatásáért felelős szervezeti egység: SE Orvosi Képalkotó Klinika
A kurzus vezetők neve:
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos (Semmelweis Egyetem)
Dr. Tárnoki Dávid László (Semmelweis Egyetem) Beosztás, tudományos fokozat:
radiológus, egyetemi docens, PhD, med. habil.
radiológus, egyetemi docens, PhD, med. habil.

Meghívott előadók:
Dr. Métneki Júlia (Magyar Ikerregiszter, Országos Egészségfejlesztési Intézet korábbi munkatársa)
Dr. Melicher Dóra (Semmelweis Egyetem)
Dr. Littvay Levente (Közép Európai Egyetem)
Dr. Pári András (EMMI, PPKE-BTK)
Dr. Karlinger Kinga (Semmelweis Egyetem)
Dr. Tóth Sára (Semmelweis Egyetem)
Dr. Bagdy Emőke (Károli Gáspár Református Egyetem)
Dr. Császár-Nagy Noémi (Károli Gáspár Református Egyetem)
Dr. Farkas László (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet és Rendészeti Kar)
Dr. Drjenovszky Zsófia (KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
Dr. Hegedűs Rita (Corvinus Egyetem)
Dr. Stauder Adrienne (Semmelweis Egyetem)
Dr. Jermendy György (Bajcsy Zsilinszky Kórház, Semmelweis Egyetem)
Dr. Maurovich-Horvát Pál (Semmelweis Egyetem)
Dr. Szalontai László (Semmelweis Egyetem)
Dr. Forgó Bianka (Örebro University, Svédország)
Dr. Szabó Helga (Semmelweis Egyetem)
Dr. Piroska Márton (Semmelweis Egyetem)
Dr. Benkő Zsófia (Semmelweis Egyetem)
humángenetikus, ikerkutató, PhD

klinikai genetikus rez., MA, MD, PhD
ikerkutató, statisztikus, PhD
szociológus, jogász
tudományos főmunkatárs, PhD, med. habil.
genetikus, PhD
pszichológus, PhD, DSc
pszichológus, PhD, ECP
írásanalitikus, PhD

egyetemi docens, PhD

egyetemi docens, PhD
egyetemi docens, PhD
c. egyetemi tanár, PhD, DSc

egyetemi docens, PhD, MPH
PhD hallgató
PhD
PhD hallgató
PhD hallgató
egyetemi tanársegéd, PhD
A kurzus óraszáma: 44
A kurzus kreditpontja: 3
A kurzus rövid leírása:
A kurzus célja az ikerkutatások hazai és nemzetközi történetének, jelenének, főbb fejezeteinek, módszereinek és perspektíváinak bemutatása A kurzus áttekintést nyújt továbbá az ikerképződés orvosi, embriológiai és genetikai vonatkozásairól, az ikrekkel kapcsolatos genetikai és epigenetikai ismeretekről, a megelőzés fontosságával összefüggő szív-érrendszeri, radiológiai és egyéb klinikai területeken elért ikerkutatási eredményekről. Konkrét eseteken keresztül mutatjuk be azt, hogy amennyiben az egypetéjűek betegségekre vonatkozó adatai hasonlóbbak a kétpetéjűekhez (akiknek a genetikai állománya csak 50%-ban azonos, vagyis egyszerre született testvérek) képest, akkor kimondható, hogy a vizsgált betegség/tulajdonság hátterében örökletes tényezők állnak. Ha a kétpetéjűek eredményei hasonlóbbak, akkor külső tényezők, pl. az életmód tehető felelőssé a betegség, vagy jellemző kialakulásáért. Kitérünk a társadalomtudományi és pszichológiai vonatkozásokra is. Bemutatjuk a legmodernebb ikerkutatásban használatos statisztikai módszereket, és a krónikus, például daganatos betegségekben diszkordáns ikrek tudományos jelentőségét. Ezen kívül a képalkotás területén fejlődő radiogenomika alapjairól és a mikrobiom kutatásokról is szót ejtünk.
A kurzuson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:
1. Összes elfogadható hiányzás száma: 6x45 percről lehet hiányozni.
2. Igazolás módja: nem szükséges igazolni.
3. 6x45percnél több hiányzás, csak akkor fogadható el, ha a hallgató egyéni irodalomkutatás útján pótolni tudja az óra anyagát és erről értékelhetően beszámol, a szorgalmi időszakon belül.
4. Ha a szorgalmi időszak végéig a megengedettet meghaladó óraszámban hiányzott hallgató részéről pótlási szándék nem jelenik meg, akkor az az aláírás automatikus megtagadását vonja maga után. Hasonlóan, ha a pótlás nem történik meg.
A félév végi számonkérés módja: írásbeli tesztvizsga
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája
Kötelező irodalom:
Tárnoki Ádám – Tárnoki Dávid – Littvay Levente – Métneki Júlia – Melicher Dóra – Pári András: Ikerkutatás és epigenetika. Medicina, 2020.
Ajánlott irodalom:
Interneten és a www.ikrek.hu honlapon elérhető, internetes irodalom.
Twin Research and Human Genetics (Cambridge University Press) folyóirat számai
Alford, John R.; Funk, Carolyn L.; and Hibbing, John R., 'Are Political Orientations Genetically Transmitted?' (2005). Faculty Publications: Political Science. Paper 7. http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7
Hatemi PK, McDermott R. The genetics of politics: discovery, challenges, and progress. Trends Genet. 2012 Oct;28(10):525-33. http://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(12)00111-4.pdf
Keller MC, Medland SE, Duncan LE, Hatemi PK, Neale MC, Maes HH, Eaves LJ. Modeling extended twin family data I: description of the Cascade model. Twin Res Hum Genet. 2009 Feb;12(1):8-18.
Módszertan: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=poliscifacpub
Social science: http://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(12)00111-4.pdf

A kurzus tárgyi szükségletei:
Tanterem, projektor, internetkapcsolat a teremben
Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások:
Tarnoki AD, Tarnoki DL, Forgo B, Szabo H, Melicher D, Metneki J, Littvay L. The Hungarian Twin Registry Update: Turning From a Voluntary to a Population-Based Registry. Twin Res Hum Genet. 2019 Dec;22(6):561-566.
Littvay L, Métneki J, Tárnoki AD, Tárnoki DL. Central and Eastern European special issue. Twin Res Hum Genet. 2014 Oct;17(5):355-8.
Tárnoki ÁD, Tárnoki DL, Horváth T, Métneki J, Littvay L. Hungarian twin studies: results of four decades. Orv Hetil. 2013 Oct 6;154(40):1579-86.
Littvay L, Métneki J, Tárnoki AD, Tárnoki DL. The Hungarian Twin Registry. Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):185-9.
Tarnoki DL, Tarnoki AD, Littvay L, Lazar Z, Karlinger K, Molnar AA, Melicher D, Garami Z, Berczi V, Horvath I. Transmission of second-hand smoke sensitivity and smoking attitude in a family. Ann Agric Environ Med. 2014;21(4):771-5.
Melicher D. Buzas EI, Falus A. Genetic and epigenetic trends in telomere research: a novel way in immunoepigenetics. Cell Mol Life Sci. 2015 Nov;72(21):4095-109.
Métneki J., Czeizel A.: Conjoined Twins in Hungary, 1970-1986. Acta Genet. Med. Gemellol., 1989. 38. 285-299.
Métneki J.: A Budapesti Ikernyilvántartás 25 éve. Egészségtudomány, 1996. 40. 4. 365-381.
Métneki J., Czeizel AE., Dudás,I.: Higher rate of multiple birth after periconceptional multivitamin supplementation. European Journal of Human Genetics. 1998. Volume 6. Supplement 1. p. 73.
Pári A. Main characteristics of Hungarian twin and multiple births in official statistics. Twin Res Hum Genet. 2014 Oct;17(5):359-68.
2015-11-06 00:00:00
tarnoki2@gmail.com
36-30-6401183
maximális létszám: 20 fő
További oktatók
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Dr. Tárnoki Dávid László