Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A légzőszervi megbetegedések transzlációs klinikai aspektusai.
1b11
2024/25/1
Dr. Benyó Zoltán
Kórélettan és transzlációs medicina
28
Irásbeli
2
5
A PhD hallgatók számára elmélyítse a légzéssel kapcsolatos transzlációs és klinikai alapismereteket, áttekintse a cardiorespiratorikus adaptáció legfontosabb elemeit sportolás és különböző kórállapotok kapcsán, és integrált képet adjon a legfontosabb légzőszervi megbetegedések hátteréről a legújabb kutatási eredmények tükrében. A tematikában külön hangsúlyt kap a légutak nem-invazív vizsgálómódszereinek bemutatása (köztük a spirometria, terheléses vizsgálatok igy a spiroergometria és a biomarkerek jelentősége), a módszerek által nyert eredmények és legújabb klinikai irányelvek értékelése és kritikus értelmezése.
A szemináriumok anyagára vonatkozó 20 tesztkérdésre adandó írásbeli dolgozat és 1 db kifejtős esszé megírása, amely a szorgalmi időszak utolsó hetében esedékes. A megfelelt szint eléréséhez a maximális pontszám 60%-t kell teljesíteni. A gyakorlati jegy pótlására illetve javítására a vizsgaidőszakban nyújtunk egy lehetőséget.
benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
maximális létszám 20 fő
További oktatók
Dr. Benyó Zoltán