Védés megtekintése

Védés megtekintése

 
Different approaches of preoperative frailty as a risk factor for long-term mortality in elective cardiac and vascular surgery
Szabó András
Elméleti és Transzlációs Orvostudományok
Dr. Kellermayer Miklós
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, Dollinger terem
2024-03-27 14:00:00
Szív és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma
Dr. Merkely Béla
Dr. Székely Andrea
Dr. Babik Barna
Dr. Fülöp András
Dr. Szijártó Attila
Dr. Varga János
Dr. Csomós Ákos
Doktori disszertációmhoz társuló kutatásomban preoperatív rizikófaktorok mortalitást befolyásoló hatását vizsgáltam ér- és szívsebészeti betegcsoporton. Munkám során a középpontban olyan változók és indikátorok álltak, amelyek a rutin preoperatív rizikóbecslés során kevés figyelmet kapnak. Ezen faktorok egy jelentős része az esendőség fogalomkörébe is tartozik, ami magasabb posztoperatív mortalitással, morbiditással és csökkent életminőséggel kapcsolódik. A disszertációban bemutatott kutatások közül az elsőben az enyhe kognitív funkciózavar hatását vizsgáltuk érsebészeti betegek hosszútávú mortalitásának vonatkozásában. Ez alapján a Mini Mentál Teszt (Mini Mental State Examination) módosított határértékekkel történő alkalmazása jelezni képes a klinikailag szignifikáns, gyengébb hosszútávú túléléssel járó kognitív diszfunkciót. Az érsebészeti betegcsoport további potenciális rizikófaktora a preoperatív krónikus opioid alkalmazás. A mortalitásra gyakorolt kedvezőtlen hatása mellett negatív hatás mutatkozott a depresszió, szorongás és a kognitív teljesítmény vonatkozásában is. A dolgozatban és a kapcsolódó eredeti közleményben bemutatott átfogó megközelítés hasznos eszköznek bizonyult a szív- és érsebészeti betegcsoport preoperatív esendőségének. E célból több doménből álló, széleskörből számos változót tartalmazó esendőség indexet készítettünk. Habár, az esendőség átfogó preoperatív felmérése relatíve időigényes folyamat, ennek hasznossága és prognosztikus értéke meggyőző volt a vizsgált populáción. A bemutatott eredmények rávilágítanak a preoperatív rizikóbecslés fontosságára, valamint azokra a területekre, amelyek tovább finomíthatják a pontosságát. Ezen metódusok széleskörű alkalmazása segíthet azon betegek azonosításában, akik további figyelmet igényelnének akár pre-, akár rehabilitáció tekintetében. Továbbá a pontosabb rizikóbecslési eljárások további, objektív döntéstámogatói szereppel bírhatnak egyes betegek esetében.