Védés megtekintése

Védés megtekintése

 
Investigation of paraneoplastic thrombocytosis in colorectal cancer patients with or without type 2 diabetes mellitus
Herczeg György
Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat
Dr. Reusz György
SE Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Könyvtár
2024-05-14 10:00:00
A diabetes mellitus és szövődményeinek valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai tényezőinek vizsgálata
Dr. Hagymási Krisztina
Dr. Somogyi A. és Dr. Herold Z.
Dr. Varga Éva
Dr. Szaleczky Erika
Dr. Kalabay László
Dr. Ruzicska Éva
Dr. Kontsek Endre
Háttér: Számos tényező befolyásolhatja a vastagbélrák (CRC) túlélését, beleértve a 2-es típusú diabetes mellitust (T2DM) és a paraneoplasztikus trombocitózist. Feltételezik, hogy a keringő CD40 ligand (CD40L) többségét a vérlemezkék termelik, és a CD40L szintje megnő a CRCben. A paraneoplasztikus thrombocytosis, a T2DM és a CRC közötti kapcsolatot korábban nem vizsgálták. Módszerek: Prospektív, real-life megfigyeléses kohorsz vizsgálatot végeztünk 108 CRC-s beteg és 166 önkéntes nem CRC-s alany bevonásával. A rutin kórszövettani és laboratóriumi paraméterek mellett a plazma interleukin-6 (IL-6), thrombopoetin (TPO) és CD40L szintet négy alkalommal (kiindulási, 6 hét, 6 és 12 hónap) mértük. Eredmények: A vizsgálatban résztvevőket csoportokra osztottuk a T2DM jelenléte alapján. A vérlemezkeszám (p < 0,0500), az IL-6 (p < 0,0100) és a CD40L (p = 0,0479) szintje szignifikánsan magasabb volt a CRC csoportokban. A TPO magasabb volt a T2DM, CRC és CRC+T2DM csoportokban (p < 0,0500). Erős kapcsolatot találtak a vérlemezkeszám és az IL6 (p = 0,0009), a TPO (p = 0,0332) és a CD40L (p = 0,0045), valamint az IL-6 és a CD40L (p = 0,0130) között. A betegség lefolyásával összefüggő paraméterváltozások elemzése feltárta, hogy a magasabb vérlemezkeszám és az IL-6 szint a daganatos megbetegedéssel összefüggő halálozás kockázatának növekedésével jár együtt. A TPO és CD40L szintek statisztikailag állandóak voltak a teljes megfigyelési időszak alatt. A túlélési modellek kimutatták, hogy a vizsgált paraméterek közül az IL-6 volt a legnagyobb hatással a betegek túlélésére, ezt követte a vérlemezkeszám és a CD40L szint, míg a TPO nem volt hatással a túlélési időkre. A T2DMben szenvedő és nem T2DM-es CRC-s betegek paraneoplasztikus thrombocytosisával kapcsolatos paraméterek összehasonlítása során nem igazolható különbség. Következtetés: Bár a paraneoplasztikus thrombocytosis és a T2DM független, betegséget súlyosbító hatása ismert, a kettő együttélése nem rontotta tovább a CRC-s betegek túlélését, ami arra utal, hogy a T2DM-nek nincs szignifikáns hatása a paraneoplasztikus thrombocytosishoz képest. Erős kapcsolat van a thrombocytaszám, a CD40L, az IL-6, a TPO szint és a CRC-s betegek trombocitózisa között.