Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Tudomány és Művészet Kórélettana XIII.
1436
2021/22/2
A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana
NET barna előadóterem
28
0
0
Irásbeli
2
1
2022-02-03 16:20-17:50
Tudomány és Művészet Kórélettana XIII

Szabadon választható kreditpontos tantárgy (heti 2 x 45 perc, 3 kredit)
2021/2022 tanév, II. félév
Transzlációs Medicina Intézet, Semmelweis Egyetem

A kreditpontos, szabadon választható tantárgy célja, hogy oktatási palettánk bővítésével olyan területekre is bevezessük hallgatóinkat, a majdani gyógyító értelmiséget, melyek közvetlenül vagy közvetve, de biztosan befolyásolják gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, emberi kapcsolataikat, eredményességüket. Nem elég az anatómiát, a biokémiát, az élettant, a kórélettant és a betegségeket érteni, megtanulni, ennél több kell!
A tudomány és a művészet, az alkotás és az egészség, a hangok, a színek, a formák, a mozgás és a gyógyítás elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül nagy egységet alkotnak, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell.
Az előadók a hazai értelmiség elitjét képviselik Az immáron fél évtizedes tapasztalat szerint a hallgatók, akik nem csak az egyetemünkről érkeznek, megbecsülik és hasznosnak tartják a „csütörtök esti boldog órák” szabad megbeszéléseit, a tudományos és művészeti életünk nagyjainak üzenetét.
Őszintén remélem, hogy e tantárgy mostani szemeszterei csak a kezdet, és addig fejlődik, folytatódik, míg önálló kurrikulummá nem válik.
A hallgatókat nemcsak részvételre, különleges és egyedülálló élményre hívjuk, hanem arra is, hogy gondolataikkal, ötleteikkel, aktív közreműködésükkel járuljanak hozzá a tantárgy további fejlődéséhez.


Előadások, előadók
Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Issekutz Béla (Barna) előadóterem

2022.02.03. 16:20-17:50
1. A Semmelweis Egyetem sikerének titka (Merkely Béla, rektor, egyetemi tanár, SE)
Cigány orvosképzés (bevezető előadás Rosivall László)
2022.02.17. 16:20-17:50
2. Magyar Nemzeti Bank – jövőépítés (Matolcsy György, elnök, MNB)
„Pénzt vagy életet” (bevezető előadás Rosivall László)
2022.02.24. 16:20-17:50
3. Tumorok személyre szabott kezelése, valóság vagy álom? (Peták István, orvos, molekuláris farmakológus, Oncompass Medicine Zrt. igazgatója)
Rosszindulat volt is, lesz is? (bevezető előadás Rosivall László)
2022.03.03. 16:20-17:50
4. Sakk, játék vagy életmód? (Polgár Judit, nemzetközi sakknagymester)
Aki játszik, tovább él? (bevezető előadás Rosivall László)
2022.03.10. 16:20-17:50
5. Betegnek látszol (Maurovich-Horvat Pál, egyetemi docens, igazgató, SE)
Forma és működés (bevezető előadás Rosivall László)


2022.03.17. 16:20-17:50
6. Nemzeti szimbólumok mítoszok hazánkban és a környezetében (Kiss Gy. Csaba, c. egyetemi tanár, ELTE BTK)
Mitől magyar a magyar? (bevezető előadás Rosivall László)
2022.03.24. 16:20-17:50
7. A Zene Háza - Amikor egy álom valóra válik (Batta András, ügyvezető igazgató, Magyar Zene Háza, zenetörténész)
Mire jó a zene? (bevezető előadás Rosivall László)
2022.03.31. 16:20-17:50
8. Keleti és nyugati ember? (Sári László, József Attila-díjas magyar tibetológus, író)
Az ember jó, vagy rossz? (bevezető előadás Rosivall László)
2022.04.07. 16:20-17:50
9. Fizika és modern gyógyászat (Hartlein Károly, mesteroktató, BME)
Tanítani csak jól érdemes (bevezető előadás Rosivall László)
2022.04.21. 16:20-17:50
10. Rómaiak Pannoniában (Borhy László rektor, akadémikus, egyetemi tanár, ELTE)
Múlt, jelen és jövő - kutatás (bevezető előadás Rosivall László)
2022.04.28. 16:20-17:50
11. Molekulák láthatóvá tétele (Kellermayer Miklós, dékán, egyetemi tanár, SE)
A glomeruláris működés vizualizálása élőben (bevezető előadás Rosivall László)
2022.05.05. 16:20-17:50
12. Hogyan változik a nyelv? (Nádasdy Ádám professor emeritus, nyelvész, ELTE)
A szó hatalma (bevezető előadás Rosivall László)
2022.05.12. 16:20-17:50
13. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztálya vezetőjének tervei, álmai (Ádám Veronika, akadémikus, professor emerita, SE)
Mi a legfőbb: a tudomány vagy a politika? (bevezető előadás Rosivall László)
Tesztvizsga

2019-07-01 00:00:00
rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
maximális létszám: 100 fő
További oktatók
Dr. Rosivall László