Show course

Show course

Interventional Oncology
1138
2023/24/1
Dr. Bérczi Viktor
Cellular and Molecular Physiology
SE Orvosi Képalkotó Klinika könyvtár
28
Test
2
10
2023-09-05 16:00:00
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: az intervenciós radiológia speciális területeinek megismertetése, a különleges terápiás lehetőségek elhelyezése a gyógyításban; a minimál invazív, képalkotó vezérelt beavatkozások indikációiról, technikájáról, veszélyeiről, szövődményeiről ad tájékoztatást. Intervenciós onkológiai kutatási területekbe való betekintés.
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: speciális tudás szerezhető az onkoteam-ek működéséről, a multidiszciplináris együttműködésről, az intervenciós radiológia onkológiai ágának módszereiről, lehetőségeiről technikai megoldásairől, illetve a társszakmák minimálisan invazív lehetőségeiről
"A PhD hallgatóknak legalább 2 intervenciós onkológiai beavatkozást végig kell nézni a félév folyamán, és ebből egy esetet röviden (1-2 oldal) írásban össze kell foglalniuk és elküldeniük a megadott email címre legkésőbb a 12. oktatási hét végéig a félév elfogadásához."
maximális létszám: 50 fő
06 20 8258091
More teachers
Dr. Bérczi Viktor