Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A kísérletes és a klinikai orvostudomány korszerű mérési és vizsgáló módszerei (válogatott fejezetek)
1207
2023/24/1
Dr. Dézsi László
A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai
SE Elméleti Orvostudományi Központ, 4-5 szemináriumi terem
28
0
0
Egyéb
2
2023-09-04 17:30:00
A kísérletes és klinikai orvostudomány korszerű mérési és vizsgáló módszerei
(válogatott fejezetek)
A Doktori Iskola kurzusa PhD hallgatók részére

Kurzusvezető Dr. Dézsi László, dr. habil., tudományos főmunkatárs (SE)
Kurzusvezető h. Dr. Füzes Iván, okl. villamosmérnök, mestertanár (SE)
Felkért előadók Dr. Jobbágy Ákos, egyetemi tanár (BME)
Dr. Nádasy György, egyetemi docens (SE)

A kurzus célja a kísérleti kutatómunkában és a klinikai gyakorlatban alkalmazott korszerű mérési módszerek elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának ismertetése, valamint keringés- és légzésfizológiai, ill. idegélettani témakörökben az Orvosi élettan tantárgyra alapozó, de azt kibővítő, az orvostanhallgatók számára a gyakorlatban is hasznosítható méréstechnikai ismeretek nyújtása. A tananyag tárgyalása során külön figyelmet fordítunk a mérések és vizsgálatok lehetséges metodikai hibáira, és azok kiküszöbölésére.
A kurzus elismerése: A kurzus felvételének előfeltétele az élettan szigorlat megléte. A rendszeresen járó hallgatók (max. 3 hiányzás) sikeres vizsga esetén az indexükbe aláírást, és 2 kreditpontot kapnak. A záróvizsga tárgya: az előadások, ill. a megadott szakirodalom anyaga.
Jelentkezés: a Netpun rendszeren keresztül. Kontakt személy: Dr. Dézsi László (e-mail: dr.dezsi.laszlo@gmail.com). A kurzus indításának feltétele min. 2 hallgató jelentkezése.
További információk: www.humanelettan.usn.hu
Tananyag Tematika:
1. Bevezetés. Orvosbiológiai méréstechnika (DL). Orvosi műszerek tervezési szempontjai és biztonsági követelményei (FI)
2. Számítógépes mérésadatgyűjtés és feldolgozás. Telemetriás mérőrendszerek (DL).
3. Általános metrológia. Méréstechnikai és szabályozáselméleti alapismeretek (FI)
4. Szívperctérfogat-meghatározás és perifériás véráramlásmérés (direkt és indirekt módszerek) (DL)
5. Kardiovaszkuláris egészségi állapot otthoni monitorozása (JÁ). Vércukorszint mérése és szöveti glükóz koncentráció meghatározása (DL)
6. A szív elektromos működésének vizsgálata. EKG erősítő tervezése (FI)
7. A légzésfunkció kísérletes vizsgálata. Vérgázok, és sav-bázis egyensúly mérése (DL)
8. Folytonos jelek mérése mintavétellel. Analóg jelek digitalizálása (FI)
9. A kardiovaszkuláris rendszer adaptív működése. A kísérletes angiológia vizsgáló módszerei (NGy)
10. Idegélettani vizsgáló módszerek (akciós potenciálok, agytörzsi kiváltott potenciálok). Objektív audiológiai vizsgálatok (FI). A beszéd és a fonáció mérési módszerei. Foniátria (BA)
11. Komplement-függő immunológiai és kardiopulmonális válaszok (CARPA) (DL). Akut reakciók a (klinikai és kísérleti) hemodialízis során (PÁ)
12. Vérnyomásmérés a laboratóriumban és a klinikumban (noninvazív és invazív módszerek) (FI).
13. A fájdalomérzés ill. a nociceptív működés kísérletes vizsgálata (DL)
14. Az agyműködés vizsgálata funkcionális képalkotó rendszerekkel. A lineáris CT módszer (FI)
Min. létszám
A kísérletes és klinikai orvostudomány korszerű mérési és vizsgáló módszerei
(válogatott fejezetek)
A Doktori Iskola kurzusa PhD hallgatók részére

Kurzusvezető Dr. Dézsi László, dr. habil., tudományos főmunkatárs (SE)
Kurzusvezető h. Dr. Füzes Iván, okl. villamosmérnök, mestertanár (SE)
Felkért előadók:
• Dr. Jobbágy Ákos, egyetemi tanár (BME)
• Dr. Nádasy György, egyetemi docens (SE)
'• Dr. Bihari Adél, szakorvos, Magyar Honvédség'
'• Dr. Pethő Ákos, egyetemi adjunktus, SE'

Leírás A kurzus célja a kísérleti kutatómunkában és a klinikai gyakorlatban alkalmazott korszerű mérési módszerek elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának ismertetése, valamint keringés- és légzésfizológiai, ill. idegélettani témakörökben az Orvosi élettan tantárgyra alapozó, de azt kibővítő, az orvostanhallgatók számára a gyakorlatban is hasznosítható méréstechnikai ismeretek nyújtása. A tananyag tárgyalása során külön figyelmet fordítunk a mérések és vizsgálatok lehetséges metodikai hibáira, és azok kiküszöbölésére.
A kurzus elismerése: A kurzus felvételének előfeltétele az élettan szigorlat megléte. A rendszeresen járó hallgatók (max. 3 hiányzás) sikeres vizsga esetén az indexükbe aláírást, és 2 kreditpontot kapnak. A záróvizsga tárgya: az előadások, ill. a megadott szakirodalom anyaga.
Jelentkezés: a Netpun rendszeren keresztül. Kontakt személy: Dr. Dézsi László (e-mail: dr.dezsi.laszlo@gmail.com).
További információk: www.humanelettan.usn.hu
Nem
maximális létszám: 40 fő
2018-12-20 00:00:00
dr.dezsi.laszlo@gmail.com
06 20 666 3502
További oktatók
Dr. Dézsi László