Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Az idősödő társadalmak kihívásai
00101-KV
2023/24/1
Dr. Széman Zsuzanna
Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése
SE Mentálhigiéné Intézet - 81. terem
15
0
0
Szóbeli
1
5
2023-09-12 09:30:00
A kurzus a Magyarországon és a világban zajló demográfiai folyamatok elemzésével kezdődik, mely alapvető, hogy megértsük az öregedéssel együttjáró társadalmi kihívásokat. A kurzus ezek közül három problémára fókuszál. 1. Az időskori funkcióvesztés: az otthoni környezetben adódó legfontosabb kihívásokat mutatja be tudományos alapú megközelítéssel és rendel hozzá olyan gyakorlati megoldásokat, amelyekkel a problémát enyhíteni, kezelni lehet valós élethelyzetek tárgyalásával és az ezekre adott kreatív válaszokkal. 2. Idősbarát város, település: elemzi azokat a környezeti és társadalmi tényezőket, amelyek elengedhetetlenek a minőségi idősödéshez. Cél, hogy a hallgató az elméleti tudáson túl saját környezetében is képes legyen mindezt feltérképezni és innovatív idősbarát környezeti elképzelést kialakítani. 3. Idősödés, idősgondozás és infokummunikáció: egyfelől tárgyalja az idősödő ember és az infokommunikáció kapcsolatát, másfelől elemzi és jó példákon keresztül mutatja be, hogy az infokummunikáció mennyiben képes segíteni az idős embert gondozó formális és informális gondozót illetve magát az idős gondozottat.
vizsga: kis előadás ppt formában
2021-06-17 00:00:00
szeman.zsuzsanna@public.semmelweis-univ.hu
Maximális létszám: 18 fő
További oktatók
Dr. Széman Zsuzanna