Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Társadalomtudományi kutatások tervezésének jogi és etikai kihívásai
00135-KV
2023/24/1
Dr. Feith Helga
Központi szervezésű kurzusok
SE ETK 2.07 terem (új épület)
14
0
0
Szóbeli
1
5
2023-11-03 14:00:00
'A kurzus célja, hogy bemutassa az empirikus társadalomtudományi kutatások tervezéséhez kapcsolódó jogi és kutatásetikai kérdéseket, a kutatás során váratlanul felmerülő jogi és etikai dilemmákat. Egy átfogó, a téma elméleti keretét bemutató bevezető után a kurzus gyakorlatorientáltan, a kurzuson résztvevő PhD hallgatók kutatási témájára specifikáltan igyekszik áttekinteni a téma során felmerülő kérdéseket (így pl. a kiskorú kutatási alanyok és törvényes képviselők jogi státuszát a tudományos kutatás egészében, a kutatásba történő beleegyező nyilatkozatok tartalmi követelményeit, adatvédelmi és adatkezelési kérdéseket a kutatás során, stb.).
Az órák tematikája:
1. Társadalomtudományi kutatások osztályozása kutatásetikai és jogi szempontból, az emberen végzett kutatásoktól történő elhatárolás. Kutatástörténeti áttekintés, a legfontosabb nemzetközi és hazai jogi normák
2. Kutatásetikai kérdések a társadalomtudományokban: fogalmak és etikai irányelvek (vendégelőadó: Dr. Gradvohl Edina)
3. A társadalomtudományi kutatás alanyai (természetes és jogi személyek, nem cselekvőképes kutatási alanyok és törvényes képviselőik)
4. Adatvédelem és adatkezelés a kutatás tervezésekor és a kutatás során. Tudományos adatok publikálása
5. A kutatásba történő tájékozott beleegyezés, a kapcsolódó dokumentumok nélkülözhetetlen szerkezeti elemei
6. Kutatásetikai engedélyek eljárási rendje Magyarországon, különös tekintettel az egészségtudományi területeken
7. A társadalomtudományi kutatásokhoz kapcsolódó egyéb jogi és etikai kérdések (pl. kutatásból történő kizárás, a kutatásvezető és a kutatás tagjainak státusza a kutatás egészében, publikációs stratégia és megállapodás, stb.)
'
2023.11.03. (péntek) 14-15,30 2023.11.10. (péntek) 14-17,15 2023.11.17 (péntek) 14-17,15 2023.11.24. (péntek) 14-17,15
2022-06-09 00:00:00
feith@se-etk.hu
maximális létszám 30 fő
További oktatók
Dr. Feith Helga