Show course

Show course

Modern measuring and research methods in experimental and clinical medicine (selected chapters)
1219
2023/24/2
Dr. Dézsi László
The Mechanisms of Normal and Pathologic Functions of the Circulatory System
SE Elméleti Orvostudományi Központ, 4-5 szemináriumi terem
28
0
0
Oral
2
2024-02-13 16:00:00
A kurzus célja: A kísérleti kutatómunkában és a klinikai gyakorlatban alkalmazott korszerű mérési módszerek elméleti alapjainak és azok gyakorlati megvalósításának ismertetése. A kurzus az előadásokon korábban megismert elméleti anyagot laboratóriumi gyakorlatok és bemutatások formájában kívánja elmélyíteni.
A kurzus elismerése: A kurzus felvételének előfeltétele az ÁOK első két évfolyamának (Elméleti modul) és a kurzus elméleti részének (az 1. félévben vagy korábban történt) elvégzése. A rendszeresen járó hallgatók (max. 2 hiányzás) a kimaradt gyakorlatokból történő beszámoló, és sikeres szóbeli vizsga esetén az indexükbe aláírást, és 2 kreditpontot kapnak. A záróvizsga tárgya: a gyakorlatok és bemutatások, ill. azok elméleti hátterének anyaga.

Jelentkezés: Netpun rendszeren keresztül (PhD hallgatók), vagy e-mailben (MD-PhD hallgatók).
Kontaktszemély: Dr. Dézsi László (e-mail: dr.dezsi.laszlo@gmail.com).
2018-12-20 00:00:00
dr.dezsi.laszlo@gmail.com
06 20 666 3502
maximális létszám:10 fő
More teachers
Dr. Dézsi László