Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A klinikai kutatás etikai kérdései
0044-KV
2023/24/2
Dr. Kovács József
Központi szervezésű kurzusok
SE Magatartástudományi Intézet könyvtára
28
0
0
Irásbeli
2
1
2024-02-15 15:30:00
A klinikai kutatás etikai kérdései
Kötelezően választható PhD kurzus
Vezető: dr. Kovács József, egyetemi tanár (SE, Magatartástudományi Intézet)
14 x 2 órás, 2 kredites program


Számonkérés: írásbeli vizsga

TEMATIKA

1. hét Az állatkísérletek etikai kérdései (dr. Csapody Tamás)
• Az állatok morális jogállásának kérdése
• Vannak–e az állatoknak jogaik? (Tom Regan)
• A szpecieszizmus fogalma, Peter Singer antiszpecieszista etikája
• Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
• A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma
• Az etikus állatkísérletek kritériumai2. hét Az emberen végzett kutatás története – visszaélések és tanulságok (dr. Hegedűs Katalin)
• A náci emberkísérletek, fajnemesítés, sterilizáció, eutanázia program
• A Tuskegee féle syphilis vizsgálat
• A Willowbrook eset
• A Gelsinger eset

3. hét Kutatásetikai kódexek, nemzetközi irányelvek (dr. Péter Orsolya)
• A Nürnbergi Kódex
• A Helsinki Deklaráció
• A Belmont Report
• A CIOMS irányelvei
• Az Európa Tanács Bioetikai Konvenciója
• Az EU irányelvei

4. hét Az emberen végzett kutatás hazai jogi szabályozása (dr. Dósa Ágnes)
• az emberen végzett kutatás engedélyezési rendszere, az engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése
• az emberen végzett kutatás végzésének személyi, tárgyi feltételei
• a kutatási dokumentációval kapcsolatos követelmények
• adatvédelmi kérdések az emberen végzett kutatással kapcsolatban

5. hét A kutatás fogalma, etikai irányelvei, fajtái, a kutatási terv problémái (dr. Szebik Imre)
• Mi számít kutatásnak?
• A kutatás etikai irányelvei
• A „clinical equipoise” fogalma
• A randomizált, kontrollcsoportos klinikai kutatás etikai kérdései
• A placebo-kontrollos kutatás etikai kérdései
• Kutatás speciális területeken (kutatás sürgősségi állapotokban; a tünetprovokáló kutatások etikai kérdései; a magatartástudományi kutatások etikai kérdései)6. hét A kutatási alanyok igazságos kiválasztása (dr. Szebik Imre)
• A kutatási alany kizsákmányolása--a vulnerábilis kutatási alany fogalma
• A vulnerábilis kutatási alanyok bevonásával végzett kutatások speciális etikai kérdései (nők, gyerekek, etnikai kisebbségek, gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportok, stb.)
• Az ösztönzés kérdése a klinikai kutatásban7. hét. A kutatás etikai jóváhagyása és ellenőrzése – a kutatásetikai bizottságok (dr. Dósa Ágnes)
• A kutatás-etikai bizottságok fajtái, összetétele
• A kutatás-etikai bizottság működése
• A kutatás etikai értékelése, annak szempontjai

8. hét A kutatásba adott tájékozott beleegyezés (dr. Hegedűs Katalin)
• A tájékozott beleegyezés fogalma, története
• A tájékozott beleegyezés standardjai
• A terápia téves feltételezésének („therapeutic misconception”) elkerülése a kutatás során
• Tájékozott beleegyezés nem cselekvőképes kutatási alanyoknál


9. hét A sebészeti kutatások etikai kérdései (dr. Harsányi László)
• A kliniko-farmakológiai illetve sebészi jellegű klinikai kutatások eltérő sajátosságai
• Evidence-based-medicine, practice-based-evidence, problem-based-evidence: csak játék a szavakkal vagy valós különbségek?
• Álműtét a klinikai kutatási gyakorlatban
• A minimálisan invazív sebészi technikák (endoscopos sebészet, NOTES stb.) etikai dilemmái


10. hét Érdekkonfliktus és tudományos kutatás (dr. Törő Klára—dr. Kovács József)
• Az érdekkonfliktus fogalma, fajtái
• Az ipar és a tudomány kapcsolatának etikai kérdései
• A profit-orientált kutatás által felvetett etikai kérdések

11. hét A csalás, hamisítás jelensége és kezelése a tudományos kutatásban (dr. Szebik Imre)
• A csalás, hamisítás fogalma, formái
• Néhány nevezetés eset
• Védekezés a nem becsületes kutatói magatartással szemben

12. hét Publikációs etika (dr. Kovács József)
• A szerző fogalma, kritériumai
• A peer review rendszer és annak működése, a lektor felelőssége
• A publikációs nyomás és ennek mellékhatásai
• Publikációs visszaélések: plágium, publikációs kartell

13. hét Számonkérés
• írásbeli vizsga
2013-12-03 00:00:00
kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Maximális létszám: 20 fő
További oktatók
Dr. Kovács József